Τοπική Αυτοδιοίκηση

Περιφέρεια Αττικής: Κινητός εξοπλισμός προδιαλογής και επεξεργασίας βιοαποβλήτων 14,4 εκατ. ευρώ

Με αφορμή την υπογραφή, ο περιφερειάρχης Γ. Πατούλης επισήμανε: «Ένας νέος σύγχρονος εξοπλισμός έρχεται να ενισχύσει τον στρατηγικό σχεδιασμό μας για αύξηση της επεξεργασίας βιοαποβλήτων και την ταχύτερη μετάβαση σε μια πράσινη Αττική»

Με ένα ακόμη σημαντικό εργαλείο, ενισχύει το πρόγραμμα ανακύκλωσης, αναφορικά με την ποιότητα των ανακυκλούμενων βιοαποβλήτων, με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση τους (κομπόστ), η Περιφέρεια Αττικής και ο ΕΔΣΝΑ, μετά την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης από τον περιφερειάρχη Γιώργο Πατούλη και τον εκπρόσωπο του αναδόχου, παρουσία του προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης του ΕΔΣΝΑ, Κ. Μνηματίδη και στελεχών του Συνδέσμου.

Πρόκειται για την προμήθεια αυτόνομου συστήματος κινητού εξοπλισμού, προϋπολογισμού 14.408.800 ευρώ, το οποίο θα παράγει υψηλής ποιότητας εδαφοβελτιωτικό (compost) καθώς αφενός θα προδιαλέγει και θα επεξεργάζεται τα οργανικά απόβλητα που συλλέγονται στους καφέ κάδους, αφετέρου θα τεμαχίζει πράσινα απόβλητα (κλαδιά, χόρτα, που προέρχονται από καθαρισμούς κήπων – κλαδέματα, κά).

Με αφορμή την υπογραφή, ο περιφερειάρχης Γ. Πατούλης επισήμανε: «Ένας νέος σύγχρονος εξοπλισμός έρχεται να ενισχύσει τον στρατηγικό σχεδιασμό μας για αύξηση της επεξεργασίας βιοαποβλήτων και την ταχύτερη μετάβαση σε μια πράσινη Αττική. Η Περιφέρεια Αττικής, σε συνεργασία με τον ΕΔΣΝΑ, με συγκεκριμένα βήματα και δράσεις ευαισθητοποιεί τους πολίτες σε ένα νέο μοντέλο διαλογής, αποκομιδής και επεξεργασίας των αποβλήτων. Στόχος μας είναι η επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η αξιοποίηση των υλικών αυτών. Η εκτροπή των βιοαποβλήτων από την υγειονομική ταφή βρίσκεται στο επίκεντρο της ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών αποβλήτων γι’ αυτό και η ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης βιοαποβλήτων (οικιακή κομποστοποίηση, διαλογή στη πηγή, εγκαταστάσεις κομποστοποίησης κλπ) είναι επιβεβλημένη. ‘Αλλωστε, για την προώθηση δράσεων διαλογής στην πηγή των βιοαποβλήτων και την υποστήριξη των δήμων της Περιφέρειας Αττικής για την έναρξη και υλοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων, η Περιφέρεια Αττικής και ο ΕΔΣΝΑ έχουν προχωρήσει στην προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής. Στο πλαίσιο αυτό εξασφαλίσαμε δωρεάν για τους δήμους 200 ειδικά απορριμματοφόρα βιοαποβλήτων 12m3 με σύστημα πλύσης κάδων και περίπου 39.000 καφέ κάδους διαφορετικών μεγεθών».

Ο νέος εξοπλισμός

Το συγκεκριμένο σύστημα επεξεργασίας αποτελεί ένα καινοτόμο μηχανισμό, μικρής κλίμακας, το οποίο διαθέτει ένα συμπαγές και αποκεντρωμένο εξοπλισμό, που μειώνει σημαντικά το κόστος μεταφοράς σε αντίστοιχες κεντρικές εγκαταστάσεις, ενώ επιτρέπει την παραγωγή υψηλής ποιότητας εδαφοβελτιωτικού υλικού από τα τροφικά υπολείμματα.

Τα εισερχόμενα απόβλητα θα αποθηκεύονται προσωρινά σε διαμορφωμένους χώρους, όπου θα πραγματοποιείται έλεγχος για την απομάκρυνση ακατάλληλων υλικών, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβες στον μηχανολογικό εξοπλισμό. Τα οργανικά απόβλητα στη συνέχεια οδηγούνται σε περιστροφικό κόσκινο, για διαχωρισμό βάσει μεγέθους.

Το καθαρό υλικό οδηγείται με την χρήση μικρού φορτωτή στη μονάδα κομποστοποίησης σε κλειστή μονάδα, η οποία θα επεξεργάζεται μίγμα κλαδιών και οργανικών αποβλήτων. Το πλεονάζον υλικό των οργανικών αποβλήτων θα τροφοδοτεί compact μικρή μονάδα αναερόβιας χώνευσης, από την οποία θα παράγεται ενέργεια.

close menu