Επιχειρήσεις

Πέντε μήνες πίσω η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS

Mε καθυστέρηση τουλάχιστον πέντε μηνών σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα της ΑΑΔΕ θα ολοκληρωθεί η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS.

Σύμφωνα με δηλώσεις, κατά τη διάρκεια συνάντησης με εκπροσώπους του Τύπου, του πρόεδρου του Συνδέσμου Εισαγωγέων και Κατασκευαστών Ταμειακών Συστημάτων ((ΣΕΚΤ), Δημήτρη Κατράδη και του αντιπρόεδρου Γρηγόρη Γιαννούκου η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS για 500.000 επιχειρήσεις θα γίνει τον Ιούνιο του 2023, όταν ο αρχικός σχεδιασμός της ΑΑΔΕ προέβλεπε ότι θα γίνει από τις αρχές του 2023, ενώ όλα τα παράθυρα φοροδιαφυγής στην έκδοση αποδείξεων θα κλείσουν έως το τέλος του 2023, οπότε και θα υπάρχει πλήρης διασύνδεση των φορολογικών μηχανισμών με τα POS.

Το μέτρο θα συμβάλλει στον δραστικό περιορισμό της φοροδιαφυγής καθώς:

Θα εξαλειφθούν τα φαινόμενα της μη καταγραφής στους φορολογικούς μηχανισμούς των εκδιδόμενων από τα POS αποδείξεων για λιανικές συναλλαγές που εξοφλούνται με τραπεζικές κάρτες.
Δεν θα είναι δυνατή η έκδοση πλασματικών αποδείξεων και η αλλοίωση η παραποίηση των στοιχείων για τα έσοδα που δηλώνονται στην ΑΑΔΕ.

Οι επικεφαλής του ΣΕΚΤ τόνισαν επίσης, ότι οι ταμειακές μηχανές δεν μπορούν να παραβιαστούν και να αλλοιωθούν τα δεδομένα της φορολογικής μνήμης σημειώνοντας ότι οι μόνες δυνατότητες παρεμβάσεων είναι στους λοιπούς φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς. Διευκρίνισαν ότι η αποστολή ψευδών στοιχείων στην ΑΑΔΕ για τον τζίρο γίνεται με προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών που λειτουργούν ανεξάρτητα από τους μηχανισμούς και τους παρακάμπτουν.

Επίσης, αποκάλυψαν ότι έχει αλλάξει το χρονοδιάγραμμα της ΑΑΔΕ για τη διασύνδεση των φορολογικών ταμειακών μηχανών με τα POS καθώς και των λοιπών φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών των επιχειρήσεων, πράγμα που οφείλεται στις καθυστερήσεις για την ολοκλήρωση των τεχνικών διαδικασιών προσαρμογής των συστημάτων και στην κρατική χρηματοδότηση για την αναβάθμιση των ταμειακών μηχανών μέσω vouchers.

Σύμφωνα με το νέο χρονοδιάγραμμα:

Εντός του 2022 θα εκδοθεί απόφαση για την αλλαγή των προδιαγραφών λειτουργίας των λοιπών Φ.Η.Μ. ώστε να λειτουργούν κι αυτοί ως μηχανισμοί «κλειστού τύπου» -σαν τις φορολογικές ταμειακές μηχανές- και να μην είναι δυνατή οποιαδήποτε παρέμβαση για την παραποίηση των δεδομένων των αποδείξεων που εκδίδονται στους καταναλωτές και τα ποσά των συναλλαγών να μην δηλώνονται ανακριβώς στην Α.Α.Δ.Ε.

Από την 10η-1-2023 έως την 31η-3-2023 οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που διαθέτουν ταμειακές μηχανές και POS θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για να λάβουν τα vouchers που προβλέπονται για τη διευκόλυνση της χρηματοδότησής τους προκειμένου να αναβαθμίσουν τις ταμειακές μηχανές τους, ώστε να διασυνδέονται με τα POS.

Από την 1η-4-2023 έως την 31η-5-2023 θα πραγματοποιηθεί η διασύνδεση των αναβαθμισμένων ταμειακών μηχανών με τα POS από όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα έχουν λάβει τα vouchers. Συνολικά 380.000 φορολογικές ταμειακές μηχανές μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα πρέπει να λειτουργούν διασυνδεδεμένες με τα POS από την 1η-6-2023.

Από την 1η-6-2023 μέχρι την 31η-8-2023 οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που διαθέτουν λοιπούς φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς θα υποβάλλουν τις αιτήσεις για να λάβουν τα vouchers που θα τις διευκολύνουν στην χρηματοδότηση των δαπανών αντικατάστασης των μηχανισμών αυτών με νέου τύπου που θα μπορούν να διασυνδεθούν με τα POS.

Από την 1η-9-2023 έως την 30η-11-2023 θα πραγματοποιηθεί η διασύνδεση των λοιπών Φ.Η.Μ. με τα POS.
Η διασύνδεση όλων των Φ.Η.Μ. με τα POS θα συμβάλλει στο δραστικό περιορισμό της φοροδιαφυγής που διαπράττεται μέσω της μη έκδοσης ή της ανακριβούς έκδοσης αποδείξεων και τιμολογίων, αφού κάθε εκδιδόμενη απόδειξη ή τιμολόγιο θα καταγράφεται αυτόματα στην ηλεκτρονική μνήμη του μηχανήματος POS ενώ σήμερα υπάρχει η δυνατότητα οι αποδείξεις που εκδίδονται από τα POS να «εξαφανίζονται» από τον Φ.Η.Μ.

close menu