Πληροφορική

PCS: Η εταιρεία πίσω από τη μηχανογραφική υποστήριξη της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Alpha Bank

Η PCS ΑΕ, μέλος του ομίλου SingularLogic, κορυφαία εταιρεία παροχής λογισμικού για το χρηματοπιστωτικό τομέα, παρείχε ολοκληρωμένη μηχανογραφική κάλυψη για την πρόσφατη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) της ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ, με απόλυτη επιτυχία.

Η μηχανογραφική πλατφόρμα PCS Corporate Actions, κάλυψε το σύνολο των εργασιών της συγκεκριμένης αύξησης, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών της συγκέντρωσης των αιτήσεων από το δίκτυο της Alpha Βank και των αρχείων των χειριστών, όπως και την οριστική εκκαθάριση, κατανομή και αποστολή των σχετικών αρχείων προς την ΕΧΑΕ.

Η PCS, εκτός από την υποστήριξη της συγκεκριμένης πλατφόρμας, σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας εκκαθάρισης διέθεσε εκπαιδευμένο προσωπικό, συνδράμοντας συμβουλευτικά τα στελέχη της Τράπεζας. Η συγκεκριμένη ΑΜΚ, πέραν της σημασίας που είχε για τον ευρύτερο Τραπεζικό κλάδο αποτέλεσε, από μηχανογραφικής άποψης, μια διαδικασία ιδιαίτερα αυξημένης δυσκολίας, λόγω του πολύ μεγάλου όγκου δεδομένων και των ειδικών όρων της αύξησης.

Ο Γιώργος Ξενόφος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, PCS ΑΕ, δήλωσε: «Η PCS είναι περήφανη για τη συμβολή της στην επιτυχημένη ολοκλήρωση της ΑΜΚ της Alpha Bank. Η τεχνολογική υποστήριξη και ο επαγγελματισμός των στελεχών της PCS συνετέλεσε ώστε να εξασφαλιστεί μηχανογραφικά το επιτυχές αποτέλεσμα.»

close menu