Πληροφορική

PANTHORA : η καινοτόμος λύση για τη συλλογή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο από απομακρυσμένο εξοπλισμό, καθώς επίσης και τη διαχείρισή του

Η ΤELCOSERV καινοτομεί με το PANTHORA αλλάζοντας έτσι τον τρόπο που λειτουργούν οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις. Η TELCOSERV, εταιρία του ομίλου ADAPTIT, ιδρύθηκε το 2010 έχοντας ως στόχο την παροχή ολοκληρωμένων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και την οικονομία. Βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της τεχνολογίας επικεντρωμένη στη συλλογή των πληροφοριών και στην απομακρυσμένη διαχείριση συσκευών σε πραγματικό χρόνο.

Η πανδημία του Κορoνoϊού έχει επιφέρει αλλαγές στη λειτουργία των επιχειρήσεων και του τρόπου εργασίας των εργαζομένων. Η TELCOSERV με το PANTHORA προσφέρει τις λύσεις που βοηθούν τις εταιρίες στην καθημερινή τους εργασία, εξομαλύνουν και διασφαλίζουν τη συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία τους και εγγυώνται την ακεραιότητα των πληροφοριών και ψηφιακών δεδομένων.

PANTHORA Remote Monitoring System

Το PANTHORA παρέχει συλλογή και διαχείριση πληροφοριών από απομακρυσμένη τοποθεσία, (telemonitoring–telemanagement) διατηρώντας τη λειτουργία των υποδομών ασφαλή, αδιάλειπτη και αξιόπιστη. Μπορεί να συνδεθεί με οποιουδήποτε τύπου απομακρυσμένη συσκευή ανεξάρτητα του κατασκευαστή, χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές πρόσβασης. Αλλάζει και συνδράμει στον τρόπο που λειτουργούν και καλούνται λόγω των περιστάσεων να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί, παρέχοντας την δυνατότητα στους συνεργάτες της να λειτουργούν σαν να βρίσκονται στον ίδιο χώρο (ελέγχου – διαχείρισης) εξοικονομώντας χρόνο, δαπάνες μετακίνησης και δρώντας προληπτικά.

Παρούσα χρήση γίνεται με επιτυχία από τηλεπικοινωνιακούς και ψηφιακούς παρόχους.

Το PANTHORA χρησιμοποιείται ως blockchain enabled IoT Gateway για την ασφαλή, κρυπτογραφημένη και πιστοποιημένη επικοινωνία έξυπνων αισθητήρων με υλοποιήσεις σε κρίσιμες υποδομές φορέων όπως ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, η IBM Ιρλανδίας και η Trenitalia, συμμετέχοντας ως τεχνολογικός πάροχος στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα H2020 CHARIOT -Industrial IoT Security (https://www.chariotproject.eu).

PANTHORA

Επιπλέον πεδία εφαρμογών:

  • Στη Βιομηχανία
  • Στο τομέα της Ενέργειας και υποδομών
  • Στους Δήμους, υπηρεσίες και οργανισμούς κοινής ωφέλειας
  • Στις μεταφορές
  • Στο τομέα Τηλεπικοινωνιών και δικτύων

Προσφέρει σημαντικά οφέλη, συγκεκριμένα διασφαλίζει:

  • Την ομαλή εκτέλεση όλων των κρίσιμων λειτουργιών του οργανισμού χωρίς διακοπή.
  • Την ανίχνευση κάθε δυσλειτουργίας των εποπτευομένων υποδομών ώστε να προληφθούν προβλήματα στη λειτουργία.
  • Την μείωση λειτουργικών εξόδων με την αποφυγή άσκοπων επισκέψεων στις υπό επίβλεψη υποδομές.
  • Τον έλεγχο και την βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων με αποτέλεσμα την βελτίωση στη λειτουργία της επιχείρησης.
  • Την ενιαία και κεντρική διαχείριση
close menu