Τράπεζες

Παντελής Τζωρτζάκης: Κρίσιμες οι συνεργασίες των Αναπτυξιακών Τραπεζών στον αμυντικό τομέα

Καθοριστική η συνεισφορά του αμυντικού τομέα στην πρώτη γραμμή των καινοτόμων τεχνολογιών καθαρής ενέργειας

Οι αναπτυξιακές τράπεζες αποτελούν συνδετικό κόμβο μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων για την εξεύρεση λύσεων στον τομέα ανάπτυξης της αμυντικής καινοτομίας με dual use τεχνολογίες, τόνισε ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας-HDB Παντελής Τζωρτζάκης που συμμετείχε ως βασικός ομιλητής στο ετήσιο συνέδριο που διοργάνωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας-EDA (6th SEDSS III Conference and 2nd CF SEDSS III Energy Technology Solutions) που πραγματοποιήθηκε στη Μάλαγα, παρουσία διακεκριμένων ομιλητών και εκπροσώπων ευρωπαϊκών οργανισμών στήριξης της καινοτομίας για αμυντικούς σκοπούς, υπουργεία Εθνικής Άμυνας και φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας.

Στις ομάδες εργασίας του Συνεδρίου, που τελούσε υπό την αιγίδα της Ισπανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και φιλοξενήθηκε από το Υπουργείο Άμυνας της Ισπανίας (ES MoD), έχει ανατεθεί ο ρόλος του στρατηγικού σχεδιασμού των προτεραιοτήτων για την ανάπτυξη ικανοτήτων στον χώρο της Άμυνας των κρατών-μελών και συνεισφέρει στην ετήσια Αμυντική επισκόπηση της Ευρώπης (Coordinated Annual Review on Defense-CARD), στη μόνιμη δομημένη συνεργασία των κρατών-μελών στα Αμυντικά θέματα (PESCO) και στο European Defense Fund (EDF) όπως και όλων των μελλοντικών εργαλείων στήριξης της Ευρωπαϊκής Άμυνας.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, τονίστηκε η καθοριστική συνεισφορά του αμυντικού τομέα στην πρώτη γραμμή των καινοτόμων τεχνολογιών καθαρής ενέργειας ενώ αναλύθηκε ενδελεχώς το νέο ενεργειακό τοπίο από το 2030 και μετά, εξετάζοντας τις τάσεις της ενεργειακής τεχνολογίας και τον κρίσιμο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το πράσινο υδρογόνο στην πράσινη μετάβαση, όπως έχουν προσδιοριστεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης συμφωνίας μετά το 2030.

Η σημασία της HDB και των Αναπτυξιακών τραπεζών

Εκπροσωπώντας την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, ο κ. Τζωρτζάκης τόνισε τη σημασία της HDB και των Αναπτυξιακών τραπεζών γενικότερα στη χρηματοδότηση των ΜμΕ και στη λειτουργία τους ως συνδετικών κόμβων μεταξύ των επιχειρήσεων, των δημόσιων αρχών και φορέων, των ερευνητικών κέντρων και των πανεπιστημίων για τον εντοπισμό αποτελεσματικών και καινοτόμων λύσεων και στον χώρο της έρευνας και ανάπτυξης που εξυπηρετεί διττούς σκοπούς Αμυντικούς αλλά και Πολιτικούς (DUAL USE), καθώς και για την επιτάχυνση και υιοθέτηση εναλλακτικών επιχειρηματικών μοντέλων και καινοτόμων τεχνολογιών.

Αναφέρθηκε σε ανάγκες συνεργασίας με τη βιομηχανία, τον ακαδημαϊκό κόσμο και άλλους ερευνητικούς και τεχνολογικούς οργανισμούς και στις ανάγκες διαμόρφωσης κεντρικού συντονισμού με τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας, ώστε να επεκταθούν οι γνώσεις σχετικά με πρωτοποριακές ενεργειακές λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν στον αμυντικό τομέα. Συγχρόνως παρουσίασε καινοτόμες λύσεις στη χρηματοδότηση της άμυνας και στη βιώσιμη ασφάλεια καθώς και την ανάγκη ενίσχυσης των αμυντικών πρωτοβουλιών, των στρατηγικών συνεργασιών στην υποστήριξη της άμυνας και της ασφάλειας που προάγουν τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα.

Συγχρόνως, ο κ. Τζωρτζάκης υπογράμμισε τη σημασία της Διεύθυνσης Καινοτομίας της HDB στον συντονισμό της έρευνας με την ενίσχυση της επενδυτικής και επιχειρηματικής κουλτούρας για τη δημιουργία πρωτοτύπων (proof of concepts), πατεντών και μεταφοράς τεχνολογίας από τα εργαστήρια σε τελικό προϊόν-έτοιμο προς εμπορική εκμετάλλευση και στο χώρο της Άμυνας dual use που βοηθά και την προσέλκυση επενδύσεων (VCs) με την παροχή κατάλληλων χρηματοδοτικών και μη χρηματοδοτικών εργαλείων και υπηρεσιών και παρουσίασε μαζί με τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Καινοτομίας της HDB κ. Π. Παπαγεωργίου τα δύο νέα μη χρηματοδοτικά εργαλεία της Τράπεζας, το ESG Tracker και το Innovation Scorecard που βοηθούν ΜμΕ και νεοφυείς στη διασφάλιση χρηματοδότησης.

close menu