Τεχνολογίες

ΟΠΑ: Στις κορυφαίες θέσεις διεθνώς τα μεταπτυχιακά προγράμματα

Πώς αξιολογήθηκαν τα μεταπτυχιακά του ΟΠΑ με βάση τον έγκυρο διεθνή φορέα αξιολόγησης “Eduniversal Best Masters Rankings” για το 2024

Τις κορυφαίες θέσεις σε διεθνές επίπεδο καταλαμβάνουν τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), σύμφωνα με τον έγκυρο διεθνή φορέα αξιολόγησης “Eduniversal Best Masters Rankings” για το 2024. Ο εν λόγω φορέας κατέταξε συνολικά 5.820 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών από 153 χώρες παγκοσμίως για το 2024.

Τα κριτήρια αξιολόγησης της κατάταξης “Eduniversal Best Masters Rankings 2024”, περιλαμβάνουν:

α) τη φήμη των προγραμμάτων, μέσω της άποψης των εταιρειών που προσλαμβάνουν προσωπικό,

β) τον μισθό της πρώτης απασχόλησης μετά την αποφοίτηση και

γ) την ικανοποίηση των πρόσφατων αποφοίτων, μέσω έρευνας ικανοποίησης που διεξάγεται από την Eduniversal.

Οι κατατάξεις των ΠΜΣ του ΟΠΑ -ανά επιστημονικό πεδίο- σε παγκόσμιο επίπεδο και σε επίπεδο Δυτικής Ευρώπης, παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν:

Άξιο αναφοράς είναι ότι, τα ΠΜΣ του ΟΠΑ ήταν τα μοναδικά προγράμματα Ελληνικών ΑΕΙ που κατατάχθηκαν μεταξύ των κορυφαίων ΠΜΣ στα προαναφερθέντα επιστημονικά πεδία για το 2024.

Στην αιχμή της τεχνολογίας

Ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης, αναφερόμενος στην πρόσφατη κατάταξη δήλωσε: «Το ΟΠΑ πρωτοπόρο στις Μεταπτυχιακές Σπουδές, έχει σχεδιάσει εκπαιδευτικά προγράμματα που εφαρμόζουν καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και χρησιμοποιούν την αιχμή της τεχνολογίας. Σύμφωνα με έρευνες, οι απόφοιτοι όλων των προγραμμάτων είναι άρτια εκπαιδευμένοι και βρίσκουν άμεσα επαγγελματική αποκατάσταση, σημειώνοντας γρήγορη ανέλιξη σε θέσεις εργασίας υψηλής ευθύνης στην Ελλάδα και διεθνώς.

Η ιδιαίτερα υψηλή αυτή διάκριση του ΟΠΑ από τον διακεκριμένο φορέα αξιολόγησης για το 2024, αποδεικνύει την επιτυχημένη προσήλωσή μας στην αριστεία και την παροχή σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών που εναρμονίζονται με τις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων και οργανισμών και διαμορφώνουν τη νέα γενιά στελεχών και ακαδημαϊκών που απαιτεί το διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον».

close menu