Έρευνες - Μελέτες

Online μαθήματα Πληροφορικής έκανε το 16% των εργαζόμενων στην πανδημία

Στη διάρκεια της πανδημίας αυξήθηκε η εξοικείωση των Ελλήνων με το Skype/skype professional, το Zoom και το MS Teams

Προγράμματα τηλεκπαίδευσης, κατά τη διάρκεια της πανδημίας του νέου κορωνοϊού, παρακολούθησαν, εκτός από τους μαθητές και πολλοί εργαζόμενοι σε εταιρείες και οργανισμούς της χώρας. Αναφορικά με τη θεματολογία των προγραμμάτων τηλεκπαίδευσης, η πλειοψηφία τους (41%) αφορούσε επαγγελματικά θέματα, κυρίως στον χώρο των οικονομικών και της διοίκησης (21%).

Επίσης, σημαντικός αριθμός εργαζομένων παρακολούθησε προγράμματα τηλεκπαίδευσης άλλων επαγγελματικών κλάδων, για παράδειγμα στην ιατρική, στη νομική και στη μηχανική (20%). Πολύ διαδεδομένη ήταν και η παρακολούθηση μαθημάτων σχετικών με Πληροφορική, τον προγραμματισμό και τη χρήση προγραμμάτων (16%).

Επίσης, δημοφιλή ήταν και τα προγράμματα τηλεκπαίδευσης σε θέματα σχετικά με την ψηφιακή πληροφορία και διαχείριση, όπως digital, big data, analytics, καθώς και με την προστασία προσωπικών δεδομένων (13%). Σημαντική παρουσία είχαν τα προγράμματα που αφορούν την πανδημία και τη διαχείρισή της, όπως υγειονομικά πρωτόκολλα σε κρίσιμους κλάδους ή εκπαίδευση εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Επίσης, αρκετοί εργαζόμενοι (6,3%) επιχειρήσεων και οργανισμών, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, συμμετείχαν σε προγράμματα τηλεκπαίδευσης στα λεγόμενα soft skills  (ηγεσία, ομαδική εργασία, ανθεκτικότητα, οργάνωση χρόνου).

Συνολικά, απ’ όλους όσοι δήλωσαν ότι έχουν εμπειρία τηλεκπαίδευσης, το 63% απάντησε ότι αντιμετώπισε προβλήματα. Από τα προβλήματα κατά την τηλεκπαίδευση, το πιο συχνά αναφερόμενο ήταν οι “τεχνικές δυσκολίες” (11,3%) και ακολούθως η “απόσπαση προσοχής” (6%).

Δημοφιλείς πλατφόρμες

Αναφορικά με τα μέσα τηλεκπαίδευσης μέσα στην πανδημία αυξήθηκε η εξοικείωση με όλα τα μέσα και κυρίως με τα Skype/skype professional, Zoom, και MS Teams, που χρησιμοποιήθηκαν ευρέως στα διαδικτυακά μαθήματα και των σχολείων και πανεπιστημίων.

Την παραπάνω εικόνα αποτυπώνει έρευνα, που διεξήγαγε το Εργαστήριο Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού, το οποίο υποστηρίζει επιστημονικά το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σύμφωνα με την έρευνα, πάντως, οι ερωτώμενοι δεν φαίνεται να πιστεύουν ότι η τηλεκπαίδευση βελτιώνει την ικανότητά τους να μελετούν ή ότι είναι πιο αποτελεσματική από τη δια ζώσης εκπαίδευση. Φαίνεται, όμως, ότι συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό ότι καθιστά τον χρόνο στην καραντίνα χρήσιμο και ότι είναι θετικοί προς αυτήν.

Από την έρευνα με τίτλο “Πανδημία και ψηφιακή προσαρμογή στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού: τηλεργασία & τηλεκπαίδευση” προκύπτει συνολικά μια επιτάχυνση της διαδικασίας ψηφιοποίησης των διοικητικών πρακτικών.

Η έρευνα

Ειδικά όσον αφορά την τηλεκπαίδευση, τo 79,8% του δείγματος έχει εμπειρία ως εκπαιδευόμενοι, το 56% έχουν εμπειρία ως εκπαιδευτές και το 51,4% έχουν εμπειρία στην παραγγελία προγραμμάτων τηλεκπαίδευσης.

Η έρευνα διενεργήθηκε εν μέσω του δεύτερου κύματος της πανδημίας του Covid-19, από τις 27 Οκτωβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2020, σε εργαζομένους οργανισμών και επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Στην έρευνα συμμετείχαν 662 εργαζόμενοι μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. Οι εργαζόμενοι, που συμμετείχαν στην έρευνα, είχαν σε μεγάλο βαθμό βιώσει συνέπειες της πανδημίας στην εργασία τους, καθώς 37,4% δήλωσαν ότι οι ώρες εργασίας τους αυξήθηκαν, 14% δήλωσαν ότι μειώθηκαν, ενώ μόνο 45,6% δήλωσαν ότι οι ώρες εργασίας τους, έμειναν σταθερές.

close menu