Οικονομία

Ομιλος Adecco Group: Αυτές είναι οι στρατηγικές που μετριάζουν τον αντίκτυπο της πανδημίας Covid-19

Ό Όμιλος Adecco, ανέλυσε τις αποτελεσματικότερες κυβερνητικές πολιτικές, που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην επιτυχή διαχείριση των επιπτώσεων της πανδημίας στην αγορά εργασίας και την οικονομία.

Η έρευνα του Ομίλου Adecco σε 20 χώρες από όλον τον κόσμο με τίτλο «Comparing the outcome of Governments’ response to Covid-19» σχετικά με τη στρατηγική και την ανταπόκριση των Κυβερνήσεων απέναντι στην πανδημία προσφέρει μία ενδεικτική εικόνα των διαφορετικών προσεγγίσεων που μπορούν να μετριάσουν τον αντίκτυπο της πανδημίας στον κόσμο της εργασίας και παρουσιάζει τις προτάσεις του Ομίλου Adecco προς αυτή την κατεύθυνση.

Οι συγκριτική μελέτη έλαβε χώρα με την χρήση των ακόλουθων δεικτών:

  • Μακροοικονομικός αντίκτυπος
  • Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας
  • Μέτρα για την υποστήριξη των επιχειρήσεων
  • Μέτρα για την υποστήριξη των εργαζομένων

Υγειονομική Κρίση και Οικονομία συνδέονται άρρηκτα
Ο οικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας εξακολουθεί να σχετίζεται στενά με τη σοβαρότητα της κρίσης στη δημόσια υγεία, καθώς οι κυβερνήσεις αναγκάζονται να περιορίσουν τις δραστηριότητες στη δημόσια ζωή και συνεπώς και την οικονομική δραστηριότητα, όταν αρχίζει να ασκείται σημαντική πίεση στα συστήματα υγείας. Παρόλα αυτά, αξίζει να αναφερθεί πως η προστασία του πληθυσμού με τις ανάλογες ενέργειες της πολιτείας, που στοχεύει στη μείωση των θανάτων, συμβάλλει μακροπρόθεσμα και στον περιορισμό τους αντίκτυπου στην οικονομία.

Η προστασία της ζωής προστατεύει και την οικονομία
Σύμφωνα με την έρευνα, οι χώρες με υψηλότερο αριθμό κρουσμάτων και ποσοστά θνησιμότητας αντιμετωπίζουν επίσης υψηλότερη πτώση του ΑΕΠ. Η ανάλυση των δεδομένων υποδεικνύει την ισχυρή συσχέτιση μεταξύ του χαμηλότερου αριθμού κρουσμάτων και θανάτων με λιγότερες αρνητικές οικονομικές συνέπειες. Παρόλο που καμία χώρα δεν φαίνεται να είναι σε θέση να αποφύγει κάποιου βαθμού οικονομικές επιπτώσεις, παρατηρείται μια συσχέτιση μεταξύ της διατήρησης του αριθμού κρουσμάτων σε χαμηλά επίπεδα και των μικρότερων οικονομικών επιπτώσεων.

Ανάγκη για υποστήριξη τόσο της απασχόλησης όσο και των επιχειρήσεων

Από τις 20 χώρες που μελετήθηκαν, 18 από αυτές παρείχαν κάποια μορφή υποστήριξης για την απασχόληση σε εθνικό επίπεδο. Ορισμένες κυβερνήσεις, όπως των ΗΠΑ, έλαβαν αποτελεσματικά μέτρα για τη δημιουργία ή τη διατήρηση ενός καλού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις με αποτέλεσμα τις καλές αποδόσεις του χρηματιστηρίου και την εμπιστοσύνη του επιχειρηματικού κόσμου. Από την άλλη πλευρά, η υποστήριξη σε ατομικό επίπεδο ήταν πολύ λιγότερο αποτελεσματική, οδηγώντας σε αυξημένη ανεργία και μειωμένη εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Άλλες χώρες όπως η Ιταλία, επικεντρώθηκαν στην επένδυση σε μέτρα στήριξης των εργαζομένων ατομικά, με αποτέλεσμα τη μείωση της ανεργίας και την αύξηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Τα μέτρα σε αυτήν την περίπτωση ήταν πιο αποτελεσματικά για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κρίσης στα νοικοκυριά παρά στον επιχειρηματικό κόσμο. Και οι δύο προσεγγίσεις αποφέρουν αποτελέσματα τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Μένει να φανούν και να αξιολογηθούν οι μακροπρόθεσμες επιδράσεις.

Ο Κωνσταντίνος Μυλωνάς, Cluster Head του Ομίλου Adecco για Ελλάδα και Βουλγαρία, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της παγκόσμιας έρευνας, αναφέρει:
«Σε όλο αυτό το περιβάλλον της παγκόσμιας κρίσης και αστάθειας, η Ελλάδα  εμφανίστηκε ως ένα καλό παράδειγμα στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Ο περιορισμός της εξάπλωσης του ιού ειδικά κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας και οι σχετικές με την υγεία και την οικονομία πολιτικές αποφάσεις σχολιάστηκαν θετικά στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Υπάρχει μια ανοδική τάση στα κρούσματα κατά το δεύτερο κύμα της πανδημίας που επέβαλε ένα δεύτερο lockdown της χώρας. Τα μέτρα στήριξης που έχουν ληφθεί είναι για πολλούς – συμπεριλαμβανομένων πολλών διεθνών σχολιαστών – αρκετά αποτελεσματικά και ο αντίκτυπος στην οικονομία φαίνεται να είναι λιγότερο σοβαρός από ό, τι θα μπορούσε κανείς να προβλέψει αρχικά. Παρόλα αυτά, θα ήταν πολύ ριψοκίνδυνο να τολμήσουμε προβλέψεις για τον βαθμό στον οποίο θα επηρεαστεί τελικά η οικονομία μέχρι την έξοδο από την υγειονομική κρίση».

Οι προτάσεις του Ομίλου Adecco για μία ομαλή έξοδο από την κρίση
Ενώ η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων αποτελούν το καθοριστικό σημείο αναφοράς για όλους αυτήν την περίοδο, γίνεται ολοένα και πιο εμφανές ότι κάθε εβδομάδα που περνάει χωρίς σημαντική οικονομική δραστηριότητα αυξάνει εκθετικά τις αρνητικές οικονομικές συνέπειες, υποδαυλίζοντας σημαντικά τη συνολική δυναμική της προσδοκώμενης οικονομικής ανάκαμψης.

Ανάγκη για σταθερή συνεργασία μεταξύ όλων των φορέων λήψης αποφάσεων
Συνολικά, τα στοιχεία της έρευνας επιβεβαιώνουν εμφατικά ότι οι χώρες που έχουν υιοθετήσει ένα μοντέλο κοινωνικού διαλόγου βασισμένου στη διαπραγμάτευση και στη συναίνεση και όχι στη σύγκρουση ή την αντιπαράθεση βρίσκονται σε καλύτερη θέση ακόμη και εν μέσω αυτής της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά ζητήματα εμπιστοσύνης στις παρεμβάσεις της πολιτείας για την οικονομία και τον κόσμο της εργασίας, αλλά και σε ό,τι αφορά την καταναλωτική εμπιστοσύνη. Τα στοιχεία αυτά είναι πολύ σημαντικά και ο συνδυασμός τους συμβάλλει αποφασιστικά στην επιτάχυνση του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης.

Ενεργοποίηση Πολιτικών ενίσχυσης της αγοράς εργασίας
Η μακροχρόνια διατήρηση της κυβερνητικής στήριξης προς τις εταιρείες και τους εργαζόμενους δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση μία βιώσιμη λύση μελλοντικά και ιδιαίτερα μετά το τέλος της υγειονομικής κρίσης. Όλες οι χώρες χρειάζεται να διευκολύνουν και να προωθήσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα την κινητικότητα στην αγορά εργασίας και την γρήγορη ανακατανομή των εργαζομένων που βρέθηκαν εκτός αγοράς σε νέες θέσεις, ώστε να επιτευχθεί η μεγιστοποίηση της απασχολησιμότητας και της αξιοποίησης όλων των διαφορετικών δεξιοτήτων. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, είναι απαραίτητο να μπει σε πρώτο πλάνο η συνολικότερη αναβάθμιση των δεξιοτήτων στη μεγαλύτερη μερίδα του εργατικού δυναμικού.

Η υποστήριξη της ανάπτυξης δεξιοτήτων και άλλα είδη ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας, όπως η ενίσχυση των προσλήψεων σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας και οι πολιτικές με προσανατολισμό την ενίσχυση της απασχολησιμότητας επιτρέπουν την ταχύτερη ανακατανομη των εργαζομένων που καταλάμβαναν θέσεις που πρόκειται να καταργηθούν σε θέσεις με καλύτερες προοπτικές στην αγορά εργασίας. Με την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και την ανακατεύθυνση των προσλήψεων σε τομείς και υπηρεσίες που έχουν πραγματικά ανάγκη από εργατικό δυναμικό, ενισχύεται η απασχολησιμότητα των εργαζομένων και διευκολύνεται η πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Ταυτότητα της έρευνας
Η έρευνα του Ομίλου Adecco με τίτλο «Comparing the outcome of Governments’ response to Covid-19» πραγματοποιήθηκε σε 20 χώρες από όλον τον κόσμο από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο του 2020 (Η καταληκτική ημερομηνία τροφοδότησης της έρευνας με νέα δεδομένα ήταν η 20η Οκτωβρίου 2020. Με τα κρούσματα να αυξάνονται δραστικά και ορισμένες χώρες να έχουν ανακοινώσει ή να έχουν τεθεί ήδη σε κατάσταση νέου lockdown, τα δεδομένα σε μεμονωμένες χώρες μπορεί να έχουν αλλάξει):

  • Αμερική: Βραζιλία, Καναδάς, Μεξικό και Ηνωμένες Πολιτείες
  • Ευρώπη: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία και Ηνωμένο Βασίλειο
  • Ασία-Ειρηνικός: Αυστραλία, Ιαπωνία, Νέα Ζηλανδία, Σιγκαπούρη και Νότια Κορέα

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη την έρευνα στα Αγγλικά εδώ.

close menu