Έργα - Εγκαταστάσεις

Ολοκληρώθηκε η πλατφόρμα οργανωτικής λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς από την DBC diadikasia

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της DBC diadikasia για το έργο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Σχεδίου Βελτίωσης της Οργανωτικής Λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς». Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί το πρώτο βήμα για την υλοποίηση του οδικού χάρτη λειτουργικού και ψηφιακού εκσυγχρονισμού της Επιτροπής, ώστε να βελτιώσει περαιτέρω τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες της προς τους συμμετέχοντες της αγοράς και τους επενδυτές, εντός και εκτός Ελλάδας.

Μέσω του έργου, μοντελοποιήθηκαν το σύνολο των διαδικασιών της Επιτροπής, αναπτύχθηκε το νέο λειτουργικό και οργανωτικό της μοντέλο, και σχεδιάστηκαν οι απαραίτητες δράσεις πληροφορικής υποστήριξης. Το έργο σηματοδοτεί την έναρξη ψηφιακού μετασχηματισμού και λειτουργικής αναβάθμισης της Επιτροπής.

close menu