Επιχειρήσεις

Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Cardlink ΑΕ από την Worldline

Η Quest Συμμετοχών γνωστοποιεί ότι σήμερα 30/09/2021 ολοκληρώθηκε η συναλλαγή πώλησης της συμμετοχής της στην εταιρεία Cardlink στον Όμιλο Worldline.

Το ποσό που λαμβάνει η Quest Συμμετοχών είναι €93 εκατ. σε μετρητά, εξασφαλίζοντας (μετά και από όλα τα σχετικά με την συναλλαγή έξοδα) υπεραξία €85 εκατ. περίπου, επί του ποσού της αρχικής επένδυσης, σε διάστημα μικρότερο των 7 ετών.

Η Quest Συμμετοχών έχει μακρά ιστορία στη δημιουργία σημαντικής αξίας στις θυγατρικές της εταιρείες αλλά και οφέλους στους εργαζόμενους και τους λοιπούς «stakeholders» τους. Παράλληλα δημιουργεί υπεραξίες στους μετόχους της από την πώληση διαφόρων συμμετοχών της. Η Cardlink είναι ηγέτης στην ελληνική αγορά με περισσότερα από 240.000 τερματικά και 10.000 καταστήματα e-commerce και προσφέρει μία πλήρη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών, όπως POS, online πληρωμές καθώς και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για τις επιχειρήσεις, έχοντας αναπτύξει μακροχρόνιες σχέσεις με τις κορυφαίες ελληνικές τράπεζες.

Η Worldline, παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα πληρωμών, ανακοινώνει σήμερα την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Cardlink AE, του μεγαλύτερου δικτύου στην αποδοχή και διαχείριση συναλλαγών με κάρτες στην Ελλάδα, ως μέρος της ευρύτερης στρατηγικής ανάπτυξής της στην Ευρώπη.

Η ελληνική αγορά αποτελεί μοναδική ευκαιρία ανάπτυξης για την Worldline, καθώς είναι μία ιδιαίτερα αναπτυσσόμενη αγορά όπου παρατηρείται έντονη στροφή από τις πληρωμές μετρητοίς σε πληρωμές με κάρτα και τάση υιοθέτησης ηλεκτρονικών πληρωμών.

Με την απόκτηση της Cardlink, η Worldline θα έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην πολλά υποσχόμενη ελληνική αγορά, αξιοποιώντας την πρόσβαση στο μεγαλύτερο δίκτυο αποδοχής πληρωμών στην Ελλάδα και την ευκαιρία να διευρύνει τις προσφερόμενες υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, η Worldline στοχεύει να καλλιεργήσει τις μακροχρόνιες σχέσεις με τις τοπικές τράπεζες και να προσφέρει πρόσβαση στους υφιστάμενους πελάτες στο καινοτόμο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών και προϊόντων.

Η ηγετική θέση της Cardlink, σε συνδυασμό με την παγκόσμια παρουσία, τις κορυφαίες τεχνολογίες και την εξειδίκευση της Worldline στις πληρωμές, θα συμβάλλουν στη διψήφια αύξηση των εσόδων της ενοποιημένης εταιρείας, ενώ το ισχυρό πρόγραμμα ενσωμάτωσης θα οδηγήσει σε βελτίωση της κερδοφορίας, που θα πηγάζει από οικονομίες κλίμακας και αποδοτικότητα κόστους στα λειτουργικά έξοδα.

O Γιώργος Δρυμιώτης, CEO της Cardlink, θα παραμείνει CEO και μέτοχος στη νέα εποχή της Cardlink μαζί με τη Worldline και θα είναι υπεύθυνος να υλοποίησει την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Worldline στην Ελλάδα, με την υποστήριξη μίας δυναμικής ομάδας που απαρτίζεται από περισσότερους από 100 νέους Worldline εργαζομένους.

close menu