Πληροφορική

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία 9 έργα του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών στο Google Summer of Code 2021

Στις 31 Αυγούστου ολοκληρώθηκε με επιτυχία η τελευταία αξιολόγηση 9 έργων με τα οποία συμμετέχει στο Google Summer Of Code 2021 ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ).

To GSoC προσφέρει σε φοιτητές από όλο τον κόσμο την ευκαιρία να συμβάλουν σε ένα έργο λογισμικού και να μάθουν πώς να εργάζονται σε ένα περιβάλλον ανάπτυξης λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Κάθε καλοκαίρι συμμετέχουν στο GSoC χιλιάδες φοιτητές από όλο τον κόσμο συμβάλλοντας στην ανάπτυξη έργων ανοιχτού λογισμικού.

Στο φετινό Google Summer of Code συμμετείχαν πάνω από  200 οργανισμοί με εκατοντάδες έργα ανοιχτού κώδικα. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ, eellak.gr) συμμετείχε φέτος για τέταρτη χρονιά με 10 προτάσεις φοιτητών για έργα ανοιχτού κώδικα και με την καθοδήγηση 21 μεντόρων.

Τα 9 έργα ανοιχτού κώδικα του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών, τα οποία αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του GSOC 2021, είναι τα εξής:

1. Label Buddy: Audio Annotation Tool
Ένα εργαλείο annotation που βοηθάει τους χρήστες να σημειώσoυν ένα τμήμα ενός αρχείου ήχου (κυματομορφή), μια εικόνα ή κείμενο κ.λπ., προκειμένου να καθορίσουν τις ιδιότητες του τμήματος. Τα εργαλεία annotation χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές μηχανικής μάθησης, όπως η επεξεργασία φυσικής γλώσσας (NLP) και η ανίχνευση αντικειμένων, προκειμένου να εκπαιδεύσουν τις μηχανές να αναγνωρίζουν αντικείμενα ή κείμενο.

2. DIY Robot kit for educators
Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός ρομποτικού κιτ όπου θα μπορεί ο οποιοσδήποτε με ελάχιστες έως και καθόλου γνώσεις μηχανικής, ηλεκτρονικής και προγραμματισμού να το χρησιμοποιήσει. Επίσης, άλλος ένας στόχος ήταν να δοθεί η δυνατότητα να αξιοποιηθεί από την εκπαιδευτική κοινότητα ή να αποτελέσει πιθανή εναλλακτική πρόταση ανοιχτού κώδικα απέναντι στα εμπορικά κιτ ρομποτικής.

3. Sch-webapps: aggregator for web-based educational material 
Δημιουργία υποδομής για την λειτουργία εκτός σύνδεσης 15,000+ εκπαιδευτικών εφαρμογών στο Photodentro που βασίζονταν σε παρωχημένες ή μη συμβατές τεχνολογίες.

4. MediaCMS – modern, fully featured video and media CMS
Ο στόχος του έργου είναι η βελτίωση των υπαρχόντων δυνατοτήτων του MediaCMS, η προσθήκη νέων λειτουργιών και η βελτίωση της εμπειρίας χρήσης του MediaCMS.

5. Hashesdb
Στόχος του έργου είναι να δημιουργηθεί ένα εργαλείο που να διευκολύνει τη δημιουργία, τη συντήρηση και την αναζήτηση βάσεων δεδομένων με αρχεία hashes.

6. Stable Baseline and Ray in Deepots (DeepbotsZero project)
Στόχος του έργου είναι η εφαρμογή 2 humanoid environments για το deepbots framework, χρησιμοποιώντας το KHD-3HV της KONDO (17 βαθμοί ελευθερίας) και το Nao (25 μοίρες ελευθερίας

7. Sastix-CMS: A general purpose Java CMS in Spring Boot
Ο στόχος αυτού του έργου είναι η δημιουργία ενός frontend client για το Sastix-CMS και η παροχή δυνατοτήτων παρακολούθησης για τον χειρισμό μεγάλου όγκου επισκεψιμότητας.

8. HA-Auto: Node-RED Compatible DSL for Home Automation
H HA-Auto είναι μια Domain Specific Language (DSL) που επιτρέπει στους χρήστες να προγραμματίζουν περίπλοκα σενάρια αυτοματισμού, για συνδεδεμένες συσκευές IoT, που υπερβαίνουν τους απλούς κανόνες αυτοματισμού. Το HA-Auto είναι κατασκευασμένο χρησιμοποιώντας την Python και βασίζεται σε model interpretation paradigm Στόχος του έργου ήταν η εισαγωγή της HA-Auto και η ενσωμάτωσή της στο περιβάλλον χ του Node-RED.

9.  Evolutionary Algorithms in Deepbots
Ο κύριος στόχος αυτού του έργου είναι η ενσωμάτωση της δυνατότητας για την υποστήριξη της εφαρμογής του γενετικού αλγορίθμου στo Deepbots

Ο πηγαίος κώδικας όλων των έργων που αναπτύχθηκαν κατά την διάρκεια του GSoC, είναι ελεύθερα διαθέσιμος σε όλους για βελτιώσεις και επανάχρηση στο github και ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών θα επιδιώξει την συνέχιση και την αξιοποίηση και των 9 έργων από κοινότητες ανοιχτού λογισμικού.

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ), θα συμμετέχει στο GSoC και το 2022 με προτάσεις για έργα ανοιχτού λογισμικού. Οι προτάσεις θα διαμορφωθούν με ανοιχτή πρόσκληση σε συνεργασία με όλα τα εργαστήρια των Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων που ενδιαφέρονται να συμβάλλουν σε έργα ανοιχτού λογισμικού. Η πρόσκληση θα αφορά προτάσεις από μέλη της ακαδημαϊκής- ερευνητικής κοινότητας που θα ήθελαν να αναλάβουν ως μέντορες σε έργα που θα προτείνουν.

Επιχειρήσεις

close menu