Τεχνολογίες

Οι top εταιρείες που προτιμούν να δουλεύουν οι εργαζόμενοι του τεχνολογικού κλάδου στην Ελλάδα

H Microsoft είναι η top εταιρεία για την οποία προτιμούν να δουλεύουν οι εργαζόμενοι του τεχνολογικού κλάδου στην Ελλάδα, ενώ το 90,4% εξ αυτών επιθυμεί να εργάζεται ορισμένες ημέρες απομακρυσμένα ή και αποκλειστικά εξ’ αποστάσεως.

Σύμφωνα με έρευνα του πραγματοποίησε το Kariera Group, οι 10 προτιμώμενοι εργοδότες στον κλάδο της τεχνολογίας είναι:

Microsoft
Kaizen Gaming
Deloitte Ελλάδος
OTE Group of Companies (HTO)
ALPHA BANK
Skroutz
Εθνική Τράπεζα
ΟΠΑΠ Α.Ε. / OPAP S.A.
Accenture
EUROBANK SA

Προτιμούν την εξ αποστάσεως εργασία

Η συντριπτική πλειονότητα των υποψήφιων εργαζομένων, το 90,4%, επιθυμεί να εργάζεται ορισμένες ημέρες απομακρυσμένα ή και αποκλειστικά εξ’ αποστάσεως. Το 60,3% μάλιστα θα δήλωνε παραίτηση σε περίπτωση που το εργασιακό περιβάλλον δεν ήταν ικανοποιητικό.

Παράλληλα, το 53,6% χαρακτήρισε ανεπαρκή την ενημέρωση που λαμβάνει για τα επόμενα στάδια αξιολόγησης όταν έχει προχωρήσει η διαδικασία της συνέντευξης με έναν υποψήφιο εργοδότη.

Από την άλλη, η πλειοψηφία των εργοδοτών στον κλάδο της τεχνολογίας (83,3%) προβάλουν μέσα στο Corporate/Career Site τους την εργασιακή καθημερινότητα και κουλτούρα της εταιρείας καθώς και το ανθρώπινο δυναμικό τους.

Λιγότερες από μισές εταιρείες (44.9%) αναφέρουν ότι προσφέρουν τη δυνατότητα για ευέλικτη εργασία – σε αντίθεση με την ιδιαίτερη προτίμηση των υποψήφιων εργαζομένων προς αυτό το μοντέλο εργασίας.

Τέλος μόλις το 14,1% των εργοδοτών αναφέρουν τη διαδικασία πρόσληψης στο career site τους και προσφέρουν συμβουλές για τη διαδικασία της συνέντευξης.

Για την εκπόνηση της έρευνας έγινε σύγκριση συνολικά 78 εταιρειών στον κλάδο της Τεχνολογίας και συμμετείχαν σε αυτήν 1.975 επαγγελματίες και πιθανοί υποψήφιοι εργαζόμενοι.

Η κατηγοριοποίηση των 78 εταιρειών από τους συμμετέχοντες στην έρευνα έγινε με βάση 8 διαφορετικούς παράγοντες: Το εργασιακό περιβάλλον, τις ευκαιρίες εξέλιξης και ανάπτυξης, την κοινωνική ευθύνη, τους μισθούς και τις παροχές, την εργασιακή ασφάλεια, την ακεραιότητα οράματος και αξιών, την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και την εξωστρέφεια της εταιρείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

close menu