Πληροφορική

Οι λύσεις για το μέλλον της εργασίας τροφοδοτούν τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου για το οικονομικό έτος 2021 της Dell Technologies

Η Dell Technologies ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού της έτους 2021. Τα έσοδα του δεύτερου τριμήνου ανήλθαν σε 22,7 δισεκατομμύρια δολάρια, και τα έσοδα εκτός GAAP ήταν 22,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, η εταιρεία παρήγαγε λειτουργικά έσοδα ύψους 1,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σημειώνοντας αύξηση 119 τοις εκατό σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους ενώ τα λειτουργικά έσοδα μη-GAAP ανήλθαν σε 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε $1,1 δισεκατομμύρια, τα καθαρά έσοδα εκτός GAAP ήταν $1,6 δισεκατομμύρια και το προσαρμοσμένο EBITDA ήταν $3,1 δισεκατομμύρια. Τα καθαρά μετρητά από λειτουργικές δραστηριότητες ήταν $3,3 δισεκατομμύρια. Τα απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή ήταν $1,37 και τα απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή εκτός GAAP ήταν $1,92.

«Παρέχουμε τις τεχνολογικές λύσεις που χρειάζονται οι πελάτες, ώστε να είναι παραγωγικοί και να υλοποιούν λύσεις συνεργασίας, ανεξάρτητα από το πού εργάζονται ή μαθαίνουν. Επίσης προσφέρουμε τα συμπεράσματα που εξάγονται από δεδομένα και την αυτοματοποίηση που χρειάζονται, ώστε να καινοτομούν και να μετασχηματίζουν», δήλωσε ο Jeff Clarke, αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Dell Technologies. «Στο 2ο τρίμηνο, παρατηρήσαμε ενίσχυση στον κυβερνητικό τομέα και στην εκπαίδευση, με παραγγελίες μέχρι 16 και 24 τοις εκατό, αντίστοιχα, καθώς οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και οι σχολικές μονάδες προετοιμάζονται για ένα νέο ορίζοντα στην εικονική μάθηση».

Αποτελέσματα Β’ Οικονομικού Τριμήνου 2021

  Λήξη τριών μηνών   Λήξη έξι μηνών  
  31 Ιουλίου 2020 2 Αυγούστου 2019 Μεταβολή 31 Ιουλίου 2020 2 Αυγούστου 2019 Μεταβολή
  (σε εκατομμύρια, εκτός από τα ποσά ανά μετοχή και τα ποσοστά, μη ελεγμένα)
Σύνολο καθαρών εσόδων $ 22.733 $ 23.370 (3)% $ 44.630 $ 45.278 (1)%
Λειτουργικά έσοδα $ 1.136 $ 519 119% $ 1.838 $ 1.069 72%
Καθαρά έσοδα $ 1.099 $ 4.232 (74)% $ 1.281 $ 4.561 (72)%
Κέρδη ανά μετοχή – απομειωμένα $ 1,37 $ 4,47 (69)% $ 1,56 $ 4,84 (68)%
Καθαρά έσοδα εκτός GAAP $ 22.775 $ 23.454 (3)% $ 44.720 $ 45.444 (2)%
Λειτουργικά έσοδα εκτός GAAP $ 2.618 $ 2.743 (5)% $ 4.779 $ 4.939 (3)%
Καθαρά έσοδα εκτός GAAP $ 1.621 $ 1.751 (7)% $ 2.764 $ 2.960 (7)%
Προσαρμοσμένο EBITDA $ 3.100 $ 3.156 (2)% $ 5.707 $ 5.729 —%
Κέρδη ανά μετοχή εκτός GAAP – απομειωμένα $ 1,92 $ 2,15 (11)% $ 3,26 $ 3,60 (9)%

Οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση χρηματοοικονομικών πληροφοριών εκτός GAAP από την Dell Technologies παρέχονται στη σημείωση «Χρηματοοικονομικά μέτρα εκτός GAAP» παρακάτω. Όλες οι συγκρίσεις σε αυτό το Δελτίο Τύπου αφορούν έτος σε έτος, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

Η Dell Technologies έκλεισε το τρίμηνο με μετρητά και επενδύσεις ύψους 12,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων και πλήρωσε χρέος 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Η εταιρεία είχε συνολικά αναβαλλόμενα έσοδα 28,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια του τριμήνου, μέχρι 14 τοις εκατό από έτος σε έτος. Τα επαναλαμβανόμενα έσοδα, τα οποία περιλαμβάνουν αναβαλλόμενη απόσβεση εσόδων, έσοδα χρήσης και υπηρεσιών as-a-Service που παρέχονται ως μέρος του Dell Technologies on Demand, ήταν περίπου 6 δισεκατομμύρια δολάρια για το τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση 15 τοις εκατό σε ετήσια βάση.

«Τώρα περισσότερο από ποτέ, οι πελάτες χρειάζονται ευελιξία. Βλέπουμε αυξημένη υιοθέτηση του χαρτοφυλακίου μας, που παραδίδεται ως υπηρεσία μέσω ευέλικτων λύσεων χρήσης, που ανέρχονται τώρα σε 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια έσοδα τρέχοντος ρυθμού, με αύξηση 30 τοις εκατό σε ετήσια βάση», δήλωσε ο Tom Sweet, επικεφαλής οικονομικός διευθυντής της Dell Technologies. «Καθώς οι ανάγκες της αγοράς μεταβάλλονται, συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε τη στρατηγική μας για την επιτυχία μας στις ενοποιημένες αγορές στις οποίες ανταγωνιζόμαστε και επενδύουμε σε μακροπρόθεσμους παράγοντες δημιουργίας αξίας για την Dell Technologies και τους μετόχους μας».

Σύνοψη λειτουργικών τμημάτων

Τα έσοδα του Client Solutions Group (Ομίλου Λύσεων Client) για το δεύτερο τρίμηνο ανήλθαν σε 11,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα λειτουργικά έσοδα ήταν $715 εκατομμύρια, ή 6,4 τοις εκατό εσόδων του Client Solutions Group. Η εταιρεία παρατήρησε συνεχή ζήτηση για τους τομείς της εργασίας από απόσταση και της εκπαίδευσης. Τα έσοδα από τα καταναλωτικά προϊόντα ήταν $3,2 δισεκατομμύρια, αυξημένα κατά 18 τοις εκατό, ενώ τα έσοδα των επιχειρηματικών προϊόντων ήταν $8,0 δισεκατομμύρια, σημειώνοντας μείωση κατά 11 τοις εκατό.

Βασικότερα σημεία:

Τα έσοδα του Infrastructure Solutions Group (Ομίλου Λύσεων Υποδομών) για το δεύτερο τρίμηνο ήταν 8,2 δισεκατομμύρια δολάρια, με τους πελάτες να συνεχίζουν να κατευθύνουν περισσότερες δαπάνες προς λύσεις απομακρυσμένης εργασίας και επιχειρησιακής συνέχειας. Τα έσοδα από συστήματα storage ανήλθαν σε 4,0 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ οι servers και τα έσοδα από συστήματα δικτύωσης ήταν 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα λειτουργικά έσοδα έφτασαν τα 973 εκατομμύρια δολάρια για το δεύτερο τρίμηνο, ή περίπου το 11,9 τοις εκατό εσόδων του Infrastructure Solutions Group.

Βασικότερα σημεία:

  • Συνεχιζόμενη ισχυρή ζήτηση για VxRail, με διψήφια αύξηση παραγγελιών για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο. Τριψήφια αύξηση παραγγελιών για high-end λύσεις PowerMax και αύξηση σε παραγγελίες για προστασία δεδομένων σε διψήφιο ποσοστό
  • Η ανακοίνωση δύο νέων συστημάτων VxRail – συμπεριλαμβανομένου του πρώτου μοντέλου VxRail ειδικής αντοχής (ruggedized) και της εισαγωγής επεξεργαστών AMD EPYC – προσφέροντας την ισχύ και την απλότητα των λύσεων HCI υποδομής, σε εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων και ειδικών περιορισμών χώρου για τις εφαρμογές στα περιβάλλοντα δικτυακών άκρων (edge)
  • Κυκλοφορία του Dell EMC PowerScale, συστήματος storage που βοηθά τους πελάτες να συλλέγουν και να επωφελούνται από τα αδόμητα δεδομένα τους, όπως έγγραφα, εικόνες, βίντεο και περιεχόμενο μέσων κοινωνικής δικτύωσης στα βασικά τους κέντρα δεδομένων (core data centers), τοποθεσίες δικτυακών άκρων (edge) και δημόσιων υπηρεσιών cloud.

Τα έσοδα της VMware ανήλθαν σε 2,9 δισεκατομμύρια δολάρια για το δεύτερο τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση 10 τοις εκατό, τροφοδοτούμενα από την ευρεία δυναμική ενός χαρτοφυλακίου ποικίλων προϊόντων. Τα λειτουργικά έσοδα για το τρίμηνο ήταν 894 εκατομμύρια δολάρια, ή 30,7 τοις εκατό επί εσόδων της VMware.

Πρόσθετες οικονομικές και λειτουργικές πληροφορίες μπορούν να ληφθούν από το https://investors.delltechnologies.com/financial-information/quarterly-results

close menu