Πληροφορική

Οι εταιρείες πληροφορικής οδηγούν την ανάπτυξη στο Χρηματιστήριο της Αθήνας

Η ανυπομονησία της αγοράς για τα αναλυτικά αποτελέσματα των εταιρειών πληροφορικής επιβεβαιώθηκε με τον καλύτερο τρόπο, καθώς στο σύνολο τους οι εταιρείες τεχνολογίας της χώρας παρουσίασαν πέραν του δέοντος θετικά αποτελέσματα.

Πιο συγκεκριμένα, ο μέσος όρος αύξησης του κύκλου εργασιών των εισηγμένων εταιρειών πληροφορικής κυμάνθηκε στο +18%, ενώ αντίστοιχα θετική εικόνα είχαν τα κέρδη, με μέσο όρο αύξησης του EBITDA κατά 20%. Εντυπωσιακός είναι ο μέσος όρος αύξησης των κερδών, ο οποίος έφτασε το +118%.

Εκτός των αποτελεσμάτων, θετική είναι η γενικότερη εικόνα της αγοράς με εξαγορές, συγχωνεύσεις και συνεργασίες, ενώ αυξημένο εμφανίζεται και το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων.

Διαβάστε περισσότερα στο euro2day

close menu