Έργα - Εγκαταστάσεις

O ΟΤΕ ανέλαβε το έργο GMDSS του υπουργείου Ναυτιλίας

Στον ΟΤΕ κατακύρωσε το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής το διαγωνισμό με αντικείμενο «την παροχή υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ναυτιλιακού Συστήματος Κινδύνου και Ασφάλειας (GMDSS & NAVTEX) μέσω παράκτιας υποδομής» για την χρονική περίοδο από την 01-03-2022 έως 31-12-2024.

Η κατακύρωση του έργου έγινε έναντι 16,4 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το GMDSS & NAVTEX αποτελεί ένα συμφωνημένο σύνολο από  διαδικασίες ασφαλείας, τύπους εξοπλισμού και πρωτοκόλλων επικοινωνιών με στόχο την επαύξηση της ασφάλειας και τη διευκόλυνση της διάσωσης των  σκαφών που βρίσκονται σε κίνδυνο. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, λειτουργίες όπως αυτόματη κλήση ειδοποίησης, προσδιορισμός ακριβούς θέσης σκάφους που βρίσκεται σε κίνδυνο, έναρξη κατάστασης επιφυλακής παραπλέοντων σκαφών και του Συντονιστικού Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης, εκπομπή πληροφοριών που αφορούν την ασφαλή ναυσιπλοΐα π.χ. μετεωρολογικές προβλέψεις, υποχρεωτική λήψη μηνυμάτων ασφαλείας κ.α.

Η παροχή υπηρεσιών GMDSS:

  • Aφορά στις υποχρεώσεις της χώρας μας που απορρέουν από τις Διεθνείς Συμβάσεις που έχει κυρώσει.
  • Aφορά σε υποχρεώσεις της Ελλάδας έναντι της Διεθνούς Ναυτιλιακής Κοινότητας για την παροχή ανθρωπιστικού – κοινωφελούς έργου.
  • Συνδέεται με το διεθνές κύρος της χώρας, λόγω του ότι σε περίπτωση αδυναμίας παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, η χώρα μας υποχρεούται να συνεργαστεί με τα γειτονικά κράτη για την επίτευξη του ίδιου σκοπού με βάση τα όσα ορίζουν οι Διεθνείς Συμβάσεις
close menu