Τεχνολογίες

O Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ συμμετέχει και φέτος στο Google Summer of Code 2024 ως mentor organisation

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ επιλέχθηκε να συμμετέχει και φέτος ως mentor organisation στο Google Summer of Code 2024 (GSoC) στηρίζοντας έργα ανοιχτού κώδικα που θα υλοποιηθούν από φοιτητές/φοιτήτριες, ερευνητές ελληνικών πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων και νέους προγραμματιστές.

Το GSoC προσφέρει σε φοιτητές και νέους προγραμματιστές από όλο τον κόσμο την ευκαιρία να συμβάλουν σε ένα έργο λογισμικού και να μάθουν πώς να εργάζονται σε ένα περιβάλλον ανάπτυξης λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Κάθε καλοκαίρι στο GSoC συμμετέχουν χιλιάδες φοιτητές από όλο τον κόσμο συμβάλλοντας στην ανάπτυξη έργων ανοιχτού λογισμικού.

Το GSoC υλοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο και από το 2005 που ξεκίνησε έχουν συμμετάσχει σε αυτό περισσότεροι από 22.000 φοιτητές από 116 χώρες με αποτέλεσμα να παραχθούν περισσότερες από 45.000.000 γραμμές κώδικα για 850 οργανισμούς ανοιχτού λογισμικού.

Στο Google Summer of Code 2024 θα  συμμετέχουν 195  οργανισμοί ανοιχτού κώδικα από πάνω από 100 χώρες, με εκατοντάδες έργα ανοιχτού κώδικα.  Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ, θα συμμετέχει με πάνω από 15 προτάσεις έργων ανοιχτού κώδικα και καλεί όσους φοιτητές  και νέους προγραμματιστές επιθυμούν να συμβάλλουν σε κάποιο έργο, να δηλώσουν συμμετοχή στο GSOC 2024 επιλέγοντας το έργο που ταιριάζει στα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητές τους.

Οι φοιτητές και οι νέοι προγραμματιστές που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στα έργα του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών που έχουν επιλεγεί στο GSoC 2024 μπορούν από τις 18 Μαρτίου έως τις 2 Απριλίου 2024, να τα επιλέξουν και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google Summer of Code 2024, τις ημερομηνίες και τις προθεσμίες υποβολής των προτάσεων δείτε το https://summerofcode.withgoogle.com/how-it-works/.

close menu