Έργα - Εγκαταστάσεις

Ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ υιοθέτησε την “e-Τιμολόγησή μου” της ENTERSOFT

Την λύση “e-Τιμολόγησή μου” της ENTERSOFT επέλεξε η βιομηχανία φαρμάκων Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ, με στόχο την διαχείριση άνω των 30 χιλ. παραστατικών ετησίως. Το έργο αφορά την αποϋλοποίηση των παραστατικών και την ηλεκτρονική τιμολόγηση με τον Ιδιωτικό και το Δημόσιο τομέα, αλλά και τη διασύνδεσή τους με την πλατφόρμα Mydata της AAΔΕ για την ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων.

Η αποδεδειγμένη εμπειρία της ENTERSOFT σε πολυάριθμες και πολύπλοκες υλοποιήσεις και οι διαρκείς επενδύσεις της στην καινοτομία αποτέλεσαν τα βασικά κριτήρια για την επιλογή της από τον Όμιλο ΒΙΑΝΕΞ.
Η υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης οδηγεί σε απλοποίηση του εξοπλισμού με άμεση κατάργηση των ΦΗΜ, ενώ η αξιοποίηση των θεσμοθετημένων φορολογικών διευκολύνσεων και επενδυτικών φοροαπαλλαγών αναμένεται να προσδώσει σημαντικά οφέλη μείωσης κόστους και διαχείρισης πόρων.

Έργα - Εγκαταστάσεις

close menu