Έργα - Εγκαταστάσεις

O Όμιλος Σαράντη υιοθέτησε λύσεις SAP μέσω της ΕΥ

Ο όμιλος Σαράντη υιοθετεί το RISE with SAP S/4HANA Cloud, private edition, Premium Plus για τον ψηφιακό του μετασχηματισμό. Μαζί με την ενσωμάτωση του RISE with SAP, ο όμιλος ενοποίησε και το SAP Business Technology Platform (BTP) ως τη βασική πλατφόρμα που θα ηγηθεί του μετασχηματισμού του Ομίλου. Το «ταξίδι» μετασχηματισμού, από ένα σύστημα SAP εγκατεστημένο τοπικά (OnPremise), σε μια ολοκληρωμένη υποδομή SAP, που περιλαμβάνει το «SAP S/4HANA Cloud for contract and lease management», «SAP S/4HANA Cloud for manufacturing planning and scheduling», «SAP Multi-Bank Connectivity» καθώς και το «SAP Analytics Cloud», θα επιτρέψει στον όμιλο Σαράντη να επιταχύνει την ψηφιακή μετασχηματιστική διαδικασία, αλλά και να βελτιστοποιήσει τις λειτουργικές διαδικασίες του.

Το έργο θα υλοποιήσει το τμήμα SAP της EY Ελλάδος. Αυτή η μετάβαση έχει ως στόχο την αυτοματοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών, την ενίσχυση της αποδοτικότητας και τη βελτίωση της εμπειρίας χρήστη για τους εργαζόμενους
και τους πελάτες του ομίλου.

Με την υιοθέτηση του συστήματος, ο Όμιλος Σαράντη θέλει να

  • βελτιώσει τον τρόπο αλληλεπίδρασης με πελάτες και προμηθευτές, μέσω της εφαρμογής αυτοματισμού και προηγμένων λύσεων ροών εργασίας,
  • μεταφέρει τον οργανισμό σε μια μοναδική λειτουργική πλατφόρμα, δημιουργώντας αποτελεσματικότητα στο τοπίο της πληροφορικής και το μοντέλο υποστήριξης τεχνολογίας,- μετασχηματίσει τις αναφορές απόδοσης, οδηγώντας σε καλύτερη κατανόηση για τη μέγιστη αξιοποίηση εμπορικών ευκαιριών και τη βελτίωση των στόχων βιωσιμότητας,
  • ψηφιοποιήσει περαιτέρω το περιβάλλον ελέγχου και συμμόρφωσης, δημιουργώντας ένα πιο ισχυρό και ανθεκτικό επιχειρηματικό περιβάλλον,
  • μεταβεί σε ενιαίους τρόπους λειτουργίας, επιτρέποντας μεγαλύτερη ευελιξία και ευκολία στον τρόπο αντίδρασης στις αναδυόμενες τάσεις της αγοράς.
close menu