Πληροφορική

Ο Όμιλος PROFARM υιοθετεί τη λύση Galaxy Pharma ERP των Epsilon SingularLogic & Epsilon CSA

Το Galaxy Pharma ERP των Epsilon SingularLogic και Epsilon CSA, μέλη του Ομίλου EPSILON NET, επέλεξε η PROFARM Α.Ε., µία από τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις στον τομέα διακίνησης του Φαρμάκου, στο πλαίσιο αναβάθμισης όλων των επιχειρηματικών της διαδικασιών.

Η PROFARM και οι θυγατρικές της εφοδιάζουν καθημερινά, τα τελευταία 30 χρόνια, περισσότερα από 1000 φαρμακεία και 130 φαρμακαποθήκες. Έχοντας ως πρωταρχικό στόχο τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας και τη στήριξη της ομαλής ανάπτυξης του ελληνικού φαρμακείου, η διοίκηση του Ομίλου PROFARM αναζήτησε μια ολοκληρωμένη λύση πληροφοριακού συστήματος που θα βοηθήσει στην επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων με ποιοτικό και αποδοτικό τρόπο.

Στο πλαίσιο αυτό, και έπειτα από προσεκτική αξιολόγηση, επιλέχθηκε η κάθετη λύση Galaxy Pharma ERP προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της Εμπορικής και Οικονομικής Διεύθυνσης καθώς και αυξημένες ανάγκες διαχείρισης της Αποθήκης. Καταλυτικοί παράγοντες για την επιλογή αυτή αποτέλεσαν η εμπειρία και εξειδίκευση των στελεχών των Epsilon SingularLogic και Epsilon CSA (θυγατρικών εταιριών του Ομίλου EPSILON NET), καθώς και η τεχνολογική υπεροχή της πλατφόρμας Galaxy Pharma, που σχεδιάστηκε ειδικά για να ανταποκριθεί στις ειδικές ανάγκες του κλάδου των Φαρμακαποθηκών.

Εκτός από τις σύνθετες εμπορικές πολιτικές και την πλήρη διαχείριση του λογιστηρίου της χρηματοοικονομικής διοίκησης, η λύση Galaxy Pharma περιλαμβάνει ολοκληρωμένα κυκλώματα, ροές και διαδικασίες ειδικά διαμορφωμένες, για να διευκολύνουν τις καθημερινές επιχειρηματικές δραστηριότητες της σύγχρονης Φαρμακαποθήκης, όπως:

 • Κύκλωμα γρήγορης παραγγελιοληψίας
 • Κανόνες διαχείρισης ελλειπτικών ειδών
 • Έξυπνες και γρήγορες λειτουργίες για την αναζήτηση ειδών
 • Υποσύστημα διαχείρισης Εξαγωγών
 • Ειδικό υποσύστημα κιβωτιοποίησης κ.α.

Παράλληλα, η λύση έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε μελλοντικά να συνδεθεί άμεσα με τα ρομποτικά συστήματα SSI SHAEFER και ROWA, αποκλειστικός αντιπρόσωπος των οποίων είναι στην Ελλάδα η Epsilon CSA.

Με την υιοθέτηση των ανωτέρω, η διοίκηση του Όμιλου PROFARM προσβλέπει σε οφέλη, όπως:

 • Aύξηση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας των εργασιών, με τυποποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών
 • Mείωση του χρόνου καταχώρησης δεδομένων και απλοποίηση χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών
 • Διασφάλιση ορθότητας των δεδομένων
 • Βέλτιστη αξιοποίηση διαθέσιμων πληροφοριών και δεδομένων
 • Βελτίωση επικοινωνίας και πληροφόρησης της Διοίκησης, με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων
 • Επιχειρησιακή αναβάθμιση των αρμόδιων διευθύνσεων, αποτελεσματικότερη επικοινωνία εμπλεκόμενων τμημάτων, καθώς και προσαρμογή τους στα πρότυπα λειτουργίας σύγχρονων επιχειρηματικών πρακτικών
 • Αύξηση ασφάλειας και διαφάνειας εργασιών και εταιρικών πόρων

Ο κ. Αυγουστίνος Καλλιβρούσης, Πρόεδρος της PROFARM ανέφερε: «Πρωταρχικός στόχος για όλους εμάς στον Όμιλο PROFARM είναι η διασφάλιση της υγείας του σύγχρονου καταναλωτή. Για να το επιτύχουμε πρέπει να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες του φαρμακείου γρήγορα και αξιόπιστα, εξασφαλίζοντας καθημερινά επάρκεια φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων. Γι’ αυτό επιλέξαμε τη λύση Galaxy Pharma συνεργαζόμενοι με τις εταιρίες Epsilon SingularLogic και Epsilon CSA. Από την πρώτη στιγμή, νιώσαμε ότι τα στελέχη του Ομίλου EPSILON NET αντιλαμβάνονται πλήρως τις ανάγκες μας και διαθέτουν όχι μόνο την εμπειρία που απαιτείται αλλά και ένα σύγχρονο εργαλείο που θα μας προσφέρει την ταχύτητα και την ευελιξία που χρειαζόμαστε στην καθημερινή μας λειτουργία, στηρίζοντας, παράλληλα, τη συνεχή ανάπτυξή μας».

close menu