Τηλεπικοινωνίες

O Όμιλος OTE ανέλαβε έργο τεχνολογίας για eu-LISA και Frontex

Το έργο περιλαμβάνει σχεδιασμό υλοποίηση, έλεγχο και υποστήριξη της ICT υποδομής των Οργανισμών, ο Όμιλος ΟΤΕ αναλαμβάνει την υλοποίηση και υποστήριξη της δικτυακής υποδομής

Μέλος της ένωσης εταιρειών που ανέλαβε μεγάλο έργο τεχνολογίας για τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς eu-LISA και Frontex, είναι ο Όμιλος ΟΤΕ. Συγκεκριμένα, η ένωση εταιρειών «everis – Cancom – OTE – Sopra Steria» ανέλαβε, μέσω ανοικτού διαγωνισμού, την υλοποίηση υποδομών και λύσεων ΙCT για την υποστήριξη του συνόλου των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών των δύο οργανισμών που είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια και την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 442 εκατ. ευρώ και η μέγιστη διάρκειά του είναι εξαετής.

Μέσω του μεγάλου αυτού έργου τεχνολογίας, η κοινοπραξία στηρίζει τους στόχους των euLISA και Frontex, σχεδιάζοντας και παρέχοντας την πλατφόρμα υποδομής ICT για τα υφιστάμενα και νέα κρίσιμα πληροφοριακά συστήματα των Ευρωπαϊκών Οργανισμών. Το έργο ευθυγραμμίζεται πλήρως με τους στρατηγικούς στόχους των δύο Οργανισμών για τα επόμενα χρόνια: Στόχος του eu-LISA είναι να συνεχίσει να αναπτύσσεται και να συνεισφέρει ως εκτελεστικός εταίρος της Ε.Ε., εφαρμόζοντας τις σχετικές ευρωπαϊκές πολιτικές στους τομείς της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης,  επεκτείνοντας παράλληλα το ρόλο του ως ευρωπαϊκό κέντρο αριστείας στην παροχή υπηρεσιών ICT.Στόχος της Frontex, αντίστοιχα, είναι η ασφάλεια στην Ευρώπη, μέσω της αποτελεσματικής προστασίας των συνόρων της Ε.Ε.

Στο πλαίσιο του έργου, o Όμιλος ΟΤΕ έχει αναλάβει την προμήθεια δικτυακού υλικού και λογισμικού, καθώς και υπηρεσίες για τον σχεδιασμό, τον έλεγχο, την υλοποίηση και την υποστήριξη της δικτυακής υποδομής των υφιστάμενων και νέων πληροφοριακών συστημάτων των δύο ευρωπαϊκών Οργανισμών. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται από ομάδα εξειδικευμένων μηχανικών του Ομίλου ΟΤΕ από τις εγκαταστάσεις του Ομίλου στην Αθήνα, αλλά και με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις του euLISA στο Στρασβούργο και της Frontex στη Βαρσοβία.

Ο Chief Commercial Officer Business Segment Ομίλου ΟΤΕ, κ. Γρηγόρης Χριστόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Ως μέλος της ένωσης εταιρειών everisCancomOTESopra Steria, ο Όμιλος ΟΤΕ έχει την ευκαιρία να συμβάλει καθοριστικά σε ένα μεγάλο έργο για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και των πολιτών της. Η πολυετής εμπειρία μας στην υλοποίηση έργων υψηλής τεχνογνωσίας στον τομέα των δικτυακών υποδομών, σε συνδυασμό με τις καινοτόμες λύσεις πληροφορικής που διαθέτουμε, μας καθιστούν συνεργάτη επιλογής για κάθε επιχείρηση ή Οργανισμό, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που θέλει να ενισχύσει την ευελιξία και την αποτελεσματικότητά του στη νέα ψηφιακή εποχή. Με την τεχνολογία φτιάχνουμε ένα κόσμο καλύτερο για όλους».

 Περισσότερες πληροφορίες για το έργο, καθώς και για τα υπόλοιπα έργα που έχει αναλάβει ο Όμιλος ΟΤΕ στην Ευρώπη θα βρείτε εδώ: https://www.cosmote-gs.com/

 O Όμιλος OTE, μέσα από την έντονη δραστηριοποίηση του στον τομέα του IT Integration και έχοντας συνάψει στρατηγικές συνεργασίες για την υλοποίηση σύνθετων ICT έργων, αποτελεί συνεργάτη επιλογής για όσες επιχειρήσεις, δημόσιες ή ιδιωτικές, αναζητούν σύγχρονες λύσεις στους τομείς του Digital και Cloud Transformation, της ασφάλειας πληροφοριών, του Internet of Things, της υγείας, του τουρισμού, και της ενέργειας.

close menu