Στελέχη

Ο Λεωνίδας Χριστόπουλος επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας

Ο Λεωνίδας Χριστόπουλος, πρώην Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αναλαμβάνει τη διοίκηση του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνία (ΕΚΟΜΕ) ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος αντικαθιστώντας τον Πάνο Κουάνη

Στους σκοπούς του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας περιλαμβάνονται η προστασία, υποστήριξη και ανάδειξη των δημόσιων και ιδιωτικών πρωτοβουλιών, εγχώριων και ξένων, στον κλάδο των οπτικοακουστικών μέσων και της επικοινωνίας στην Ελλάδα. Η ίδρυση και λειτουργία του ΕΚΟΜΕ αποτελεί μια από τις σημαντικές πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις στον χώρο της ελληνικής οπτικοακουστικής παραγωγής, της επιχειρηματικότητας και της εκπαίδευσης με στόχο την ενίσχυση και ισχυροποίησή τους ως κεντρικών αναπτυξιακών κλάδων της χώρας.

Στις επιδιώξεις του Κέντρου είναι η διαμόρφωση ενός πλαισίου συνάντησης των παραγωγικών δυνάμεων του οπτικοακουστικού κλάδου με τους πολίτες, το οποίο, μέσα από τη συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, τις περιφέρειες και τους δήμους, ώστε να ενισχυθεί η εγχώρια οπτικοακουστική αγορά.

Στο ΕΚΟΜΕ συγχωνεύθηκε το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου για να υπάρχει ενιαίος πόλος στρατηγικής και πολιτικής στον χώρο των Οπτικοακουστικών Μέσων.

close menu