Έργα - Εγκαταστάσεις

O “Κρητικός” επέλεξε SingularLogic για υλοποίηση έργου SAP

Η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός επέλεξε τη SingularLogic για το έργο υλοποίησης SAP S/4HANA IS Retail, αξιολογώντας την εμπειρία της σε υλοποιήσεις παρόμοιων έργων, τη γνώση της στις επιχειρησιακές ιδιαιτερότητες του κλάδου Retail και τη σημαντική τεχνογνωσία της τόσο στην πλατφόρμα SAP S/4HANA όσο και στο Retail Industry Solution.

Η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός είναι μια από τις πιο δυναμικές επιχειρήσεις στον κλάδο του λιανικού εμπορίου τροφίμων, δραστηριοποιείται από το 1948 και σήμερα λειτουργεί περισσότερα από 400 καταστήματα, διαθέτει 6 κέντρα διανομής και απασχολεί περισσότερους από 2.500 εργαζόμενους.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η SingularLogic, μέλος του Ομίλου Space Hellas, θα υλοποιήσει το έργο σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό χρονοδιάγραμμα με υπηρεσίες που περιλαμβάνουν προσαρμογή, παραμετροποίηση, ανάπτυξη, εκπαίδευση και υποστήριξη της λύσης SAP S/4HANA IS Retail. Το SAP S/4HANA θα αποτελέσει το κεντρικό back office σύστημα της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, εξυπηρετώντας τους τομείς χρηματοοικονομικής διαχείρισης, οργάνωσης των πωλήσεων, διαχείρισης και παρακολούθησης των προμηθειών και της εφοδιαστικής αλυσίδας, του ανεφοδιασμού των καταστημάτων, καθώς και τη διαχείριση των προϊόντων, της τιμοδότησης και των προωθητικών ενεργειών.

Το έργο είναι κομβικής σημασίας για την υποστήριξη των στρατηγικών στόχων της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, η οποία αναπτύσσεται διαρκώς μέσω της επέκτασης του δικτύου της, εστιάζει στη φροντίδα και βελτίωση της εμπειρίας του καταναλωτή και υποστηρίζει τις υποδομές της και το ανθρώπινο δυναμικό της με ψηφιακά εργαλεία αποτελεσματικότητας.

Ο Άγγελος Κρητικός, Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, ανέφερε:

«Στηρίζουμε την ανάπτυξη της εταιρείας μας πολυδιάστατα και οργανωμένα και επενδύουμε στοχευμένα και στον ψηφιακό μας εκσυγχρονισμό. Επιλέξαμε τη SingularLogic να υλοποιήσει το έργο, γιατί εκτός από τη σημαντική τεχνογνωσία και εμπειρία που έχουν τα στελέχη της στην υλοποίηση έργων SAP, διαθέτει επιπλέον μεγάλη εξειδίκευση στον κλάδο μας, γεγονός το οποίο θεωρούμε ότι θα συνεισφέρει καταλυτικά στην επιτυχή και έγκαιρη υλοποίηση του».

close menu