Έργα - Εγκαταστάσεις

Ο Ευαγγελισμός μπαίνει στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης με την Môveo AI

Τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης (AI) αξιοποιεί το Νοσοκομείο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, το οποίο χρησιμοποιεί την καινοτόμα πλατφόρμα της Môveo AI προκειμένου να δημιουργήσει τον δικό του ψηφιακό εικονικό βοηθό, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών, αλλά και των συνοδών τους.

Ο ψηφιακός εικονικός βοηθός τέθηκε σε λειτουργία τον Ιανουάριο του 2023 και έχει φθάσει να απαντά αυτοματοποιημένα περισσότερα από 2.500 ερωτήματα ανά μήνα, με ποσοστό επιτυχίας υψηλότερο του 95%. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της λύσης είναι ότι οι πολίτες μπορούν, εύκολα και χωρίς να χρειάζεται να αναμένουν στο ακουστικό τους, να λάβουν απαντήσεις και διευκρινίσεις σε βασικά ερωτήματά τους.

Η πλατφόρμα της Môveo AI, αξιοποιώντας τεχνολογίες μηχανικής εκμάθησης (machine learning) και αλγορίθμους επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (nature language processing), δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν και να διαχειρίζονται τους δικούς τους εικονικούς ΑΙ βοηθούς, χωρίς να χρειάζεται να γράφουν κώδικα.

Μέσω του ψηφιακού εικονικού βοηθού, ο οποίος είναι προσβάσιμος μέσα από την ιστοσελίδα του νοσοκομείου, οι πολίτες μπορούν να λάβουν άμεσα απαντήσεις σε ερωτήσεις που μπορούν να γράψουν σε απλή γλώσσα. Οι ερωτήσεις αυτές περιλαμβάνουν θέματα όπως:

● Πως κλείνω ραντεβού σε εξωτερικό ιατρείο.
● Πως κλείνω ραντεβού για εξετάσεις (απεικονιστικές, αιματολογικές).
● Κόστος εξετάσεων.
● Θέματα ΚΕΠΑ.
● Αντίγραφο ιατρικού φακέλου.
● Διαγραφή ιατρικού φακέλου.
● Θέματα προσωπικών δεδομένων.
● Πρόσβαση τρίτου σε αρχεία.
● Θέματα Γενικής Γραμματείας (γνήσιο υπογραφής, βεβαίωση νοσηλείας, βεβαιώσεις νοσηλείας με courier).
● Παράπονα/καταγγελίες.
● Ωράριο λειτουργίας.
● Ωράριο επισκεπτηρίων.

«Η περίπτωση του ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ είναι από αυτές που δείχνουν πως η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει έναν δημόσιο οργανισμό και ειδικά στον ευαίσθητο τομέα της υγείας, να βελτιώσει τις υπηρεσίες που προσφέρει στους πολίτες. Ο ψηφιακός εικονικός βοηθός του νοσοκομείου δημιουργήθηκε εύκολα και γρήγορα και αποτελεί ένα πραγματικό βοήθημα προς τους πολίτες, που πλέον μπορούν να ενημερωθούν άμεσα, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν την ανταπόκριση του τηλεφωνικού κέντρου», ανέφερε ο συνιδρυτής και Chief of AI στη Môveo AI Γιώργος Καραγιάννης.

Η συνεργασία με την Môveo AI έχει βοηθήσει το Νοσοκομείο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ να κάνει ένα σημαντικό βήμα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό του, καθώς και στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Μεταξύ άλλων, το Νοσοκομείο έχει πετύχει αυτοματοποίηση και εξορθολογισμό των διαδικασιών και εργασιών εξυπηρέτησης, τη βελτίωση των δεικτών εξυπηρέτησης του κοινού και λοιπών συναλλασσόμενων, καθώς και τη μείωση του χρόνου ανταπόκρισης στα ερωτήματα των πολιτών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το προσωπικό να επικεντρώνεται σε πιο σύνθετες εργασίες, αλλά και τη σημαντική εξοικονόμηση πόρων. Επιπλέον, μέσα από τη συλλογή, ανάλυση και χρήση των δεδομένων από τις συνομιλίες, είναι εφικτή η περαιτέρω βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες.

close menu