Στελέχη

Ο Δρ. Βασίλης Γρηγορίου της Advent Technologies, Πρόεδρος του IPCEI Hydrogen «Hy2Tech»

Η Advent Technologies Holdings, Inc., μία από τις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως στον χώρο της τεχνολογίας κυψελών καυσίμου (fuel cells) υδρογόνου, ανακοινώνει την εκλογή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της, Δρ. Βασίλη Γρηγορίου, στη θέση του Προέδρου της Συντονιστικής Ομάδας για το Σημαντικό Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος («IPCEI») στην τεχνολογία του υδρογόνου «Hy2Tech».

Η εκλογή του Δρ. Γρηγορίου πραγματοποιήθηκε, στο πλαίσιο της 1ης Γενικής Συνέλευσης, που έλαβε χώρα στις 28 Μαρτίου 2023 στο Βερολίνο, με θέμα τα δύο κύματα έργων, «Hy2Tech» και «Hy2Use» του IPCEI Υδρογόνου που στοχεύουν στην προώθηση της έρευνας, της καινοτομίας και της πρώτης βιομηχανικής ανάπτυξης (First Industrial Deployment – FID) υδρογόνου στην Ευρώπη.

Η Γενική Συνέλευση συνδιοργανώθηκε από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων και Κλιματικής Δράσης της Γερμανίας και το Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων και Κλιματικής Πολιτικής της Ολλανδίας. Συμμετείχαν στελέχη εταιρειών με έργα που έχουν επικυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του IPCEI Υδρογόνου, καθώς και κυβερνητικοί αξιωματούχοι και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναπληρωτής Πρόεδρος του IPCEI «Hy2Tech» εξελέγη ο Richard Schauperl, Senior Project Manager, R&D Hydrogen και Fuel Cell στην AVL GmbH.

Το Green HiPo της Advent είναι ένα από τα 41 έργα που επικυρώθηκαν στο πλαίσιο του IPCEI Υδρογόνου «Hy2Tech» και κοινοποιήθηκαν από δεκαπέντε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Advent είναι μία από τις οκτώ μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έλαβαν επικύρωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την υλοποίηση της πρότασης που κατέθεσε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στην επικύρωση του Green HiPo της Advent τον Ιούλιο του 2022, κατόπιν κοινοποίησης από το Ελληνικό Δημόσιο για συνολική χρηματοδότηση που δύναται να αγγίζει τα 782,1 εκατ. ευρώ. Το Green HiPo στοχεύει στην ανάπτυξη κυψελών καυσίμου μεμβράνης ανταλλαγής πρωτονίων υψηλής θερμοκρασίας (“HT-PEM”) και μονάδων ηλεκτρόλυσης για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και πράσινου υδρογόνου, αντίστοιχα. Το έργο θα υλοποιηθεί στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και περιλαμβάνει την κατασκευή και λειτουργία μίας βιομηχανικής μονάδας, καθώς και εγκαταστάσεων Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) παραγωγής κυψελών καυσίμου και μονάδων ηλεκτρόλυσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα κράτη μέλη έχουν ήδη δεσμεύσει έως και 5,4 δισ. ευρώ σε δημόσια χρηματοδότηση για το συγκεκριμένο κύμα έργων, η οποία αναμένεται να δημιουργήσει μόχλευση της τάξεως των 8,8 δισ. ευρώ σε ιδιωτικές επενδύσεις. Στο πλαίσιο του IPCEI Υδρογόνου Hy2Tech, οι συμμετέχουσες εταιρείες θα συνεργαστούν τόσο μεταξύ τους, όσο και με περισσότερους από 300 εξωτερικούς εταίρους, όπως πανεπιστήμια, ερευνητικούς οργανισμούς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη.

Ο Δρ. Βασίλης Γρηγορίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Advent, σχολίασε: «Η εκλογή στη θέση του Προέδρου της Συντονιστικής Ομάδας του IPCEI Υδρογόνου «Hy2Tech» αποτελεί μεγάλη τιμή για μένα και είμαι ευγνώμων για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη από τους συναδέλφους μου, ηγέτες στον τομέα του υδρογόνου. Σε όλη την πορεία μου έχω επικεντρωθεί στην προώθηση της καινοτομίας και της συνεργασίας στον κλάδο της τεχνολογίας μέσω πολυάριθμων ερευνητικών πρωτοβουλιών. Είμαι ενθουσιασμένος που, από τη νέα αυτή θέση, θα συμβάλλω με τις γνώσεις και την εμπειρία μου στην επίτευξη των στόχων του IPCEI Υδρογόνου. Όλα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης είμαστε αποφασισμένοι να προωθήσουμε την ευρωπαϊκή βιομηχανία υδρογόνου μέσα από καινοτόμα έργα και να συνεισφέρουμε με τρόπο ουσιαστικό στην υλοποίηση του φιλόδοξου σχεδίου REPowerEU της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

close menu