Δημόσια διοίκηση

Ο Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος (ΓΓΠΣ) αναφέρεται στη «ζωντανή εξυπηρέτηση πολίτη μέσω video»

Τα “ψηφιακά άλματα” που πραγματοποιούνται στην αναμόρφωση του δημόσιου τομέαδιαπιστώθηκαν στο 11ο live video webcast της KPMG, με τους διακεκριμένους ομιλητές του να επισημαίνουν ωστόσο ότι, σε τομείς όπως η βελτιστοποίηση της “εμπειρίας πολίτη” και η επένδυση στην Τεχνητή Νοημοσύνη, δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού. Το 11ο live free video webcast της KPMG, με κεντρικό θέμα την αναμόρφωση και ψηφιοποίηση του Δημόσιου Τομέα πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, με κεντρικό ομιλητή τον Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσίας Διοίκησης Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο.

Ο Γ.Γ. Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος επεσήμανε τα σημαντικά βήματα προόδου, τα οποία πραγματοποιήθηκαν στην ψηφιοποίηση του κράτους, όπως είναι η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση μέσω ΚΕΠ Live και gov.gr –με το τελευταίο να περιλαμβάνει 610 ενσωματωμένες υπηρεσίες, μέσα σε 6 μήνες λειτουργίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχημένη εφαρμογή διαδικασιών ψηφιακής διακυβέρνησης στον δημόσιο τομέα αποτελεί η διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων των δημοσίων φορέων -ώστε να εκλείψει πλέον το φαινόμενο ανταλλαγής πιστοποιητικών για τον πολίτη ανάμεσα στις διαφορετικές υπηρεσίες- αλλά και η σωστή και αποτελεσματική ταυτοποίηση του, μέσω και του ενιαίου αριθμού πολίτη, ο οποίος θα αποδώσει μοναδικά σημεία αναφοράς και ταυτοποίησης στο κράτος.

Ο Γ.Γ. Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος ανέφερε και τις σημαντικές πρωτοβουλίες της”ζωντανής εξυπηρέτησης” μέσω video στις δημόσιες υπηρεσίες, την ψηφιακή υπογραφή σε δημόσιους υπαλλήλους, αλλά και τη δημιουργία του ενιαίου κυβερνητικού “νέφους”.

“Είναι καιρός οι δημόσιοι λειτουργοί να προσπαθήσουν συνειδητά να “δουν” τις διαδικασίες που θεσμοθετούν μέσα από τα “μάτια” των πολιτών και να σχεδιάσουν τα αντίστοιχα “citizen journey maps”” τόνισε ο Tomas Potmesil, Μέλος της διεθνούς ομάδας Customer Experience της KPMG. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο δημόσιος τομέας σήμερα, παρά τις όποιες παθογένειές του, μπορεί να αξιοποιήσει την ευκαιρία του ψηφιακού μετασχηματισμού, καθώς οι έρευνες δείχνουν ότι, στο πλαίσιο της πανδημίας, οι πελάτες/πολίτες εμφανίζονται πιο ανεκτικοί σε προβλήματα εξυπηρέτησης όταν διαπιστώνουν ότι καταβάλλεται ουσιαστική προσπάθεια για βελτίωση.

Το όραμα ενός “mobile-first” και “by design διαλειτουργικού” δημόσιου τομέα σκιαγράφησε στην παρουσίασή του ο Καθηγητής Γιάννης Χαραλαμπίδης, εφιστώντας παράλληλα την προσοχή στην κολοσσιαία πρόκληση της Τεχνητής Νοημοσύνης, στην οποία πρέπει να επενδύσουν “χθες” οι δημόσιοι φορείς. Σύμφωνα με τον Γ. Χαραλαμπίδη, η μετάβαση της συνδιαλλαγής με το δημόσιο σε mobile περιβάλλον αποτελεί σημαντική “τομή” για τη βελτίωση της “εμπειρίας πολίτη”, ενώ, ο end-to-end ανασχεδιασμός των διαδικασιών δημοσίας διοίκησης θα επιτρέψει τη δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίου κανονισμών ψηφιακής διακυβέρνησης για όλους τους δημόσιους φορείς. Ο καθηγητής συνέδεσε την είσοδο της Τεχνητής Νοημοσύνης στον Δημόσιο Τομέα με την προσέλκυση επενδύσεων, καθώς τεχνολογίες όπως είναι τα RPA (Robotic Process Automation) θα βελτιώσουν σημαντικά την απόδοση του δημόσιου τομέα.

close menu