Στελέχη

O διευθυντής Machine Learning της Apple παραιτήθηκε για να μην γυρίσει στο γραφείο μετά την πανδημία

Η Apple αντιμετώπισε αρκετές αντιδράσεις από τους υπαλλήλους της σχετικά με την πρόσφατη επιστροφή στο γραφείο και τον τερματισμό του remote working. Ορισμένες αναφορές έχουν δείξει ότι ορισμένοι υπάλληλοι έχουν ακόμη αποχωρήσει από την εταιρεία λόγω των πολιτικών αυτών, επιλέγοντας έναν χώρο εργασίας που αποδέχεται περισσότερο την εξ αποστάσεως εργασία. Έτσι, και ο διευθυντής μηχανικής εκμάθησης της Apple, Ian Goodfellow, αποχωρεί λόγω της πολιτικής επιστροφής στην προσωπική εργασία της εταιρείας.

Η Apple απέκτησε τον Goodfellow από την Google το 2019 για να ενταχθεί στην «Ομάδα Ειδικών Έργων» της ως διευθυντής μηχανικής μάθησης. Ο Goodfellow πέρασε περισσότερα από έξι χρόνια ως Google, ξεκινώντας ως ασκούμενος μηχανικός λογισμικού πριν γίνει “Senior Staff Research Scientist” κατά την απόφαση του να ενταχθεί στην Apple τον Μάρτιο του 2019.

Ο Goodfellow αναφέρεται ως «ο πατέρας των δικτύων GANs». Μιας τεχνολογίας που είναι πάρα πολύ σημαντική στις μέρες μας.

Σε ένα σημείωμα προς το προσωπικό, ο Goodfellow έγραψε: «Πιστεύω ακράδαντα ότι περισσότερη ευελιξία θα ήταν η καλύτερη πολιτική για την ομάδα μου».

close menu