Ψηφιακή Στρατηγική

ΓΓΠΣΨΔ: Διαδικτυακή Εκδήλωση για τις Ψηφιακές Δεξιότητες Ευάλωτων και Ειδικών Ομάδων Πληθυσμού 

Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης εκπρόσωποι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις Εθνικές Συμμαχίες της Μάλτας και της Ιταλίας συμμετείχαν σε πάνελ, στο οποίο αναδείχθηκε ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση και η σύνδεσή της με τις Εθνικές Συμμαχίες που λειτουργούν σε εθνικό επίπεδο

Ανοιχτή διαδικτυακή εκδήλωση (webinar) με τίτλο «Καλές Πρακτικές Ψηφιακών Δεξιοτήτων για Ευάλωτες και Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού» πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024 από  την Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση η οποία υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης  στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου “DIG_SKILL_GR Connecting the Greek Digital Coalition to the European Platform for Digital Skills and Jobs” που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Connecting Europe Facility (CEF).

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών από δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και την Ευρώπη, με στόχο να εμπνεύσει και να κινητοποιήσει τους ενδιαφερόμενους φορείς προς την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων ευάλωτων και ειδικών κοινωνικών ομάδων όπως άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένους, πρόσφυγες κ.ά.

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Διευθυντής του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υπογραμμίζοντας τη σημασία των ψηφιακών δεξιοτήτων στον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας και της κοινωνίας και την ανάγκη της συμπερίληψης, ενώ τον συντονισμό ανέλαβε η Προϊσταμένη του Τμήματος Ψηφιακής Οικονομίας, Επενδύσεων και Ψηφιακών Δεξιοτήτων της ΓΓΠΣΨΔ.

Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης εκπρόσωποι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις Εθνικές Συμμαχίες της Μάλτας και της Ιταλίας συμμετείχαν σε πάνελ, στο οποίο αναδείχθηκε ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση και η σύνδεσή της με τις Εθνικές Συμμαχίες που λειτουργούν σε εθνικό επίπεδο. Οι ομιλητές κατέθεσαν τους προβληματισμούς τους και τις ενέργειες που γίνονται από πλευράς τους, προκειμένου να υλοποιηθούν πρωτοβουλίες σε θέματα συμπερίληψης των ευάλωτων και ειδικών ομάδων πληθυσμού.

Ακολούθησε η παρουσίαση καλών πρακτικών ιδιωτικών και δημόσιων φορέων από Ευρώπη και Ελλάδα, μέσω πρωτοβουλιών που αφορούν στην υποστήριξη των ψηφιακών δεξιοτήτων ευάλωτων ομάδων, όπως το ReDI School (Γερμανία), το Foundation Humans in the Loop (Βουλγαρία). Εκπροσωπώντας την Ελλάδα ο Δήμος Αιγάλεω παρουσίασε τις δικές του δράσεις για ευάλωτες ομάδες, ενώ στέλεχος της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. παρουσίασε σχετική πρωτοβουλία για την τρίτη ηλικία. Τέλος, η ΓΓΠΣΨΔ συμμετείχε με την παρουσίαση του οδηγού προσβασιμότητας ιστοτόπων.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τις παρουσιάσεις νέων εθνικών πρωτοβουλιών: του ψηφιακού βοηθού mAIgov στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με επίδειξη των δυνατοτήτων του σε BETA έκδοση, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν και οι νέες σχεδιαζόμενες δράσεις της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Η Ελλάδα, μέσω της Εθνικής Συμμαχίας, είναι μία από τις 22 συμμετέχουσες χώρες οι οποίες διασυνδέονται με την ευρωπαϊκή πλατφόρμα Digital Skills & Jobs Platform προκειμένου να διαμοιράζονται περιεχόμενο όπως πολιτικές και πρωτοβουλίες, βέλτιστες πρακτικές και ευκαιρίες κατάρτισης στον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων.

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου “DIG_SKILL_GR Connecting the Greek Digital Coalition to the European Platform for Digital Skills and Jobs” που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Connecting Europe Facility (CEF) έχουν αναρτηθεί ήδη στον εθνικό ιστότοπο www.nationalcoalition.gov.gr μεταξύ άλλων πάνω από 50 Καλές Πρακτικές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για να παρακολουθήσετε την διαδικτυακή εκδήλωση επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

close menu