Επιχειρήσεις

Νέος τεχνοβλαστός Prinsus από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΕΜΠ ενέκρινε την ίδρυση της νέας εταιρείας ΙΚΕ τεχνοβλαστού με την επωνυμία «PRINSUS ΙΚΕ ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΣ» και τη συμμετοχή του Ιδρύματος στην εταιρική σύνθεση της εταιρείας.

Η εταιρεία δημιουργήθηκε με σκοπό την αξιοποίηση αυτοματοποιημένων εργαλείων και τεχνογνωσίας που παρήχθησαν στο πλαίσιο της ερευνητικής δραστηριότητας της καθηγήτριας της Σχολής Χημικών Μηχανικών Μαγδαληνής Κροκίδα και της ομάδας της Δρος Σοφίας Παπαδάκη και Δρος Βασιλικής Οικονομοπούλου.

Με στόχο τη βιώσιμη και αειφόρα ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, η Prinsus φιλοδοξεί να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στον τομέα των Καλλυντικών, των Φαρμακευτικών Σκευασμάτων, των Τροφίμων και των Ποτών.

Αναλυτικότερα, σκοπός της εταιρείας είναι:

  • Η παροχή υπηρεσιών σε φορείς του αγροδιατροφικού τομέα σχετικά με καινοτόμες τεχνολογίες, βιο-λειτουργικά συστατικά, τάσεις της αγοράς, καινοτόμα προϊόντα, διαδικασίες πιστοποίησης, βιωσιμότητα, εργαλεία εύρεσης χρηματοδότησης και κυκλική οικονομία μέσω αυτοματοποιημένων εργαλείων.
  • Η ανάπτυξη και προώθηση καινοτόμων συστατικών τροφίμων με αυξημένη αντιοξειδωτική δράση, βιο-λειτουργικότητα και ελεγχόμενη απελευθέρωση κατά την προσθήκη τους σε ποικίλα μοντέλα τροφίμων.
  • Η εκπόνηση μελετών με στόχο την αξιολόγηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, της οικονομικής βιωσιμότητας και του κοινωνικού αντικτύπου διαφόρων διεργασιών και προϊόντων.
close menu