Στελέχη

Νέος Διευθύνων Σύμβουλος της MLS Innovation Inc ο κ. Νάρκισος Γεωργιάδης

Η  MLS Πληροφορική Α.Ε. ανακοινώνει ότι ο κύριος Νάρκισος (Νάσσος) Γεωργιάδης αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου και εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, με ισχύ από τις 2 Ιουνίου 2020. Υπό το νέο του ρόλο, ο Νάσσος Γεωργιάδης θα έχει τη συνολική ευθύνη για τη στρατηγική και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας.

Ο Νάσσος Γεωργιάδης διαθέτει εμπειρία άνω των 20 ετών στη διοίκηση μεγάλων βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων. Μεταξύ άλλων, έχει διατελέσει Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και μέλος Διοικητικών Συμβουλίων σε πολυεθνικούς και εισηγμένους ομίλους, με έδρα την Ελλάδα, τη Γερμανία και την Ιταλία, όπως εταιρίες του ομίλου Daimler, Όμιλος Ελληνική Υφαντουργία και τελευταία ΕΥΑΘ Α.Ε.  Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, έχει εκπονήσει και υλοποιήσει με επιτυχία πολλά σημαντικά προγράμματα στρατηγικής και εταιρικού μετασχηματισμού για διεθνείς ομίλους και κυβερνήσεις σε Ευρώπη, Ασία και Αφρική.

Με την προσθήκη του κυρίου Γεωργιάδη, ενισχύεται σημαντικά η διοικητική ομάδα της εταιρείας. Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της MLS Πληροφορική παραμένει ο ιδρυτής της, Ιωάννης Καματάκης, ο οποίος θα συνεχίζει να στηρίζει την εταιρεία και τον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο, με εστίαση σε ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών.

Ο Νάσσος Γεωργίαδης, νέος Διευθύνων Σύμβουλος της MLS, δήλωσε: «Είναι ιδιαίτερη χαρά αλλά και μεγάλη πρόκληση που αναλαμβάνω το ρόλο του Διευθύνοντος Συμβούλου στην MLS με στόχο τον μετασχηματισμό της εταιρίας και την περαιτέρω ανάπτυξη της. Προσωπικά, πιστεύω πολύ στις προοπτικές της MLS.  Για να τις πραγματοποιήσουμε, αναγκαία στοιχεία είναι η δρομολόγηση ενός συνολικού σχεδίου σταθεροποίησης, η επιτάχυνση της ικανότητας διάθεσης καινοτόμων προϊόντων και νέων τεχνολογιών στους πελάτες μας και η εφαρμογή υψηλών προτύπων διοίκησης σε όλα τα επίπεδα.  Με καθαρή εστίαση στη στρατηγική μας, μπορούμε να επιτύχουμε σε αυτή την αποστολή, προς όφελος των μετόχων, των εργαζομένων, των ομολογιούχων, των πελατών και των συνεργατών της MLS».

close menu