Ψηφιακή Στρατηγική

Μνημόνιο συνεργασίας υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ΓΓ Κοινωνικών Ασφαλίσεων για ψηφιοποίηση διαδικασιών

Η απλούστευση και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών που παρέχονται στα άτομα με αναπηρία, καθώς και η ανάπτυξη ενός νέου θεσμικού πλαισίου για τις διαλειτουργικότητες σχετικά με τον ΑΜΚΑ είναι ορισμένοι από τους στόχους που θέτει το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ) οι γενικοί γραμματείς Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών Λεωνίδας Χριστόπουλος και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Παυλίνα Καρασιώτου, παρουσία και του υφυπουργού Εργασίας, Παναγιώτη Τσακλόγλου, υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας με αντικείμενο την υλοποίηση δράσεων για την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΓΓΚΑ).

Πιο συγκεκριμένα στόχοι του μνημονίου είναι:

– Η απλούστευση και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών που παρέχονται στα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)

– Η κωδικοποίηση της Ασφαλιστικής Νομοθεσίας

– Ο ανασχεδιασμός και η απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας της ΓΓΚΑ που διεκπεραιώνονται μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

– Ο ανασχεδιασμός και η απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας της ΓΓΚΑ ώστε να παρέχονται ψηφιακά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης τους Δημοσίου (gov.gr)

– Η ανάπτυξη ενός νέου θεσμικού πλαισίου για τις διαλειτουργικότητες σχετικά με τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

Συγκεκριμένα, βασικός στόχος είναι η υλοποίηση των παραπάνω δράσεων να προσφέρει σημαντικά οφέλη για το σύνολο των πολιτών της χώρας και ιδίως τις ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, όπως πολίτες που ζουν σε δυσπρόσιτες περιοχές, που αντιμετωπίζουν προβλήματα προσβασιμότητας ή άτομα με αναπηρία. Παράλληλα, μέσα από τη διεύρυνση της χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών και την ευρύτερη ψηφιακή ενδυνάμωση της κοινωνίας, θα συμβάλει στη βελτίωση της αποδοτικής λειτουργίας του Δημοσίου παράγοντας επιπλέον έμμεση προστιθέμενη αξία για πολίτες εκτός συνόρων, αλλά και επιχειρήσεις. Τέλος, συζητήθηκαν και πολιτικές που μπορούν να αποτελέσουν πεδίο περαιτέρω συνεργασίας, όπως η ανάπτυξη της νέας επικουρικής κεφαλαιοποιητικής ασφάλισης και η οργάνωση του νέου ασφαλιστικού Ταμείου.

close menu