Στρατηγική Συνεργασία

Μνημόνιο συνεργασίας του ΟΠΑ και της INTRACOM TELECOM

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) και η INTRACOM TELECOM υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας με στόχο την ενδυνάμωση της σχέσης μεταξύ ακαδημαϊκής κοινότητας και επιχειρηματικότητας. Η συνεργασία του ΟΠΑ και της INTRACOM TELECOM, επιβεβαιώνει την κοινή τους δέσμευση για παραγωγή νέων γνώσεων ώστε να περιοριστεί το χάσμα δεξιοτήτων μεταξύ εκπαίδευσης και εργασίας.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία και το αμοιβαίο όφελος που προκύπτει από τη διμερή συνεργασία σε θέματα Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και η Intracom Telecom συμφώνησαν να αναλάβουν κοινό σχέδιο δράσης που περιγράφεται στο Μνημόνιο Συνεργασίας που συνυπέγραψαν τη Δευτέρα 24 Απριλίου 2024, ο Πρύτανης του ΟΠΑ Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης και ο CEO της Intracom Telecom κ. Kartlos Edilashvili.

Ενδεικτικά, το κοινό σχέδιο δράσης περιλαμβάνει:

  • τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και γνώσεων
  • την ενθάρρυνση ανάληψης κοινών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ερευνητικών έργων
  • την προώθηση της διμερούς συνεργασίας σε όλους τους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας
  • τις συνέργειες για να περιοριστεί το χάσμα ανάμεσα στην εκπαιδευτική διαδικασία και την αγορά εργασίας
  • την υλοποίηση προγράμματος Πρακτικής Άσκησης φοιτητών και φοιτητριών του ΟΠΑ στην Intracom Telecom

Ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης μετά την υπογραφή του Μνημονίου δήλωσε: «H Ακαδημαϊκή κοινότητα του ΟΠΑ εδραιώνει γέφυρες συνεργασίας με μια εταιρία αιχμής στον τομέα της Τεχνολογίας. Κύριο μέλημά μας είναι οι φοιτητές και οι φοιτήτριές μας να έρθουν σε επαφή με την αγορά εργασίας πριν τη λήψη του πτυχίου τους. Με αυτόν τον τρόπο, δρομολογούνται νέες ευκαιρίες στην επαγγελματική τους εξειδίκευση και σταδιοδρομία. Ανταποκρινόμενοι πλήρως στις δεσμεύσεις μας, προωθούμε εντατικά ενέργειες εξωστρέφειας και συνεργασίας με καινοτόμους φορείς και επιχειρήσεις εξασφαλίζοντας το συγκριτικό πλεονέκτημα για τη νέα γενιά επιστημόνων και επαγγελματιών που εκπαιδεύουμε.»

Ο κ. Kartlos Edilashvili, Διευθύνων Σύμβουλος της Intracom Telecom, συμπλήρωσε: «Η συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ενισχύει περαιτέρω τη διασύνδεση της Intracom Telecom με τον ακαδημαϊκό κόσμο, αποφέροντας πολλαπλά οφέλη κυρίως για τους φοιτητές οι οποίοι θα αποτελέσουν τη νέα γενιά των ICT επιστημόνων της χώρας. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής θα παρέχουμε πρόσβαση σε πρωτοποριακές τεχνολογίες και καινοτόμες πρακτικές στους φοιτητές, παραμένοντας πιστοί στη δέσμευσή μας για στήριξη της ακαδημαϊκής κοινότητας».

close menu