Στρατηγική Συνεργασία

Μνημόνιο συνεργασίας ΣΕΚΕΕ και Prishtina REA για την ενίσχυση της καινοτομίας στην ΝΑ Ευρώπη

Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (Memorandum of Understanding – MoU) με τον Οργανισμό Προώθησης της Επιχειρηματικότητας στο Κόσσοβο, Prishtina REA προχώρησε ο Σύνδεσμος Εταιρειών Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ), στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών για την ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτομίας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Στόχος του Μνημονίου είναι η από κοινού δημιουργία δράσεων και προγραμμάτων για την ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ καινοτόμων εταιρειών από την Ελλάδα και το Κόσσοβο, σε τομείς όπως είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, οι εμπορικές συνεργασίες και η εκπαίδευση.

«Το Μνημόνιο Συνεργασίας με την Prishtina REA αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια του ΣΕΚΕΕ να ενισχύσει τις σχέσεις του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τις υπόλοιπες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το Κόσοβο παρουσιάζει σημαντικούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια και θεωρούμε ότι αναδεικνύονται ευκαιρίες για τις εταιρείες – μέλη μας για συνεργασίες με τοπικές εταιρείες», δήλωσε ο Γιώργος Μαρκατάτος, Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΚΕΕ.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας περιλαμβάνει μία σειρά από κοινές δράσεις, οι οποίες εστιάζουν σε:

  • Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ επιχειρήσεων από την Ελλάδα και το Κόσσοβο.
  • Προσκλήσεις για συνεργασίες μεταξύ καινοτόμων επιχειρήσεων των δύο χωρών.
  • Δράσεις για τη δημιουργία συνεργιών μεταξύ επιχειρήσεων από τις δύο χώρες σε έργα τόσο στον δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα.
  • Συμμετοχή των μελών του ΣΕΚΕΕ και του Prishtina REA σε συνέδρια και εκδηλώσεις των δύο φορέων.

Ο οργανισμός προώθησης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στο Κόσσοβο, Prishtina RΕΑ, αποτελεί έναν από τους πιο δραστήριους φορείς της χώρας. Σε αυτόν συμμετέχουν στελέχη και ειδικοί με σημαντική εμπειρία όσον αφορά στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και ήδη υλοποιεί περισσότερα από 220 διαφορετικά έργα.

Η συνεργασία μεταξύ ΣΕΚΕΕ και Prishtina REA αναμένεται να αποτελέσει οδηγό για την υπογραφή αντίστοιχων Μνημονίων με τους συνδέσμους προώθησης της καινοτομίας στην ευρύτερη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

close menu