Στρατηγική Συνεργασία

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Grant Thornton

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) και η Grant Thornton υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας με στόχο την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών για την στήριξη της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της έρευνας και της διασύνδεσης των αποφοίτων του ΟΠΑ με την αγορά εργασίας.

Βάσει του Μνημονίου, τα δύο μέρη συμφώνησαν να αναλάβουν μια σειρά πρωτοβουλιών σε ένα ευρύ φάσμα τομέων που ενδεικτικά περιλαμβάνει:

  • Την Αναβάθμιση δεξιοτήτων
  • Τον Ψηφιακό μετασχηματισμό
  • Τη Διασύνδεση με την καινοτομία
  • Τη Διασύνδεση με τις Επιχειρήσεις
  • Τη Διασύνδεση με την έρευνα
  • Την Εφαρμοσμένη Διδακτορική Έρευνα
  • Την Διασύνδεση με την αγορά εργασίας
  • Την Τεχνογνωσία
  • Την ΟΠΑ News
  • Τις Εκδηλώσεις-Συνέδρια-ενέργειες Κοινωνικής Ευθύνης & Προσφοράς

Με αφορμή το Μνημόνιο Συνεργασίας, τα δύο μέρη θα προχωρήσουν άμεσα σε ανάληψη κοινών δράσεων που αφορούν στην Πρακτική Άσκηση φοιτητών του ΟΠΑ και στη συνδρομή σε δράσεις Κοινωνικής Ευθύνης και Προσφοράς, με κεντρικό πυλώνα αυτές που υποστηρίζουν τις σπουδές φοιτητών με οικονομικές δυσκολίες που προέρχονται από ακριτικές περιοχές.

Μετά την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας, ο Πρύτανης του ΟΠΑ, Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης, δήλωσε: «Με αυστηρά κριτήρια επιλογής, προχωράμε σε νέα συνεργασία με μια κορυφαία εταιρεία στο χώρο των Ελεγκτικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών. Θεωρούμε τη συνεργασία αυτή πολύ επωφελή για την ακαδημαϊκή κοινότητα η οποία μπορεί να ανταλλάσσει καλές πρακτικές με μια δυναμικά και ραγδαία αναπτυσσόμενη εταιρεία. Με αυτόν τον τρόπο, παρέχουμε σε φοιτητές και αποφοίτους του Ιδρύματος ένα ευρύ πλαίσιο ευκαιριών εξέλιξης και σταδιοδρομίας».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Grant Thornton κ. Βασίλειος Καζάς, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για αυτή τη νέα συνεργασία που ξεκινάει με ένα εκ των κορυφαίων ελληνικών Πανεπιστημίων, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να ενδυναμώσουμε ακόμα περισσότερο το επιχειρηματικό τοπίο της χώρας. Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν μέσα από αυτό το ευρύ πλαίσιο συνεργασίας μας, καθώς και οι στόχοι που έχουν τεθεί, είναι κοινοί και για τους δύο οργανισμούς, και αποσκοπούν τόσο στην ενίσχυση της εγχώριας επιχειρηματικότητας, όσο και στην εξέλιξη των φοιτητών και των αποφοίτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μέσα από τη συνεργασία μας με το ΟΠΑ, φιλοδοξούμε να στηρίξουμε ακόμα περισσότερο τη μελλοντική γενιά επαγγελματιών, η οποία θα συμβάλλει τα μέγιστα στη διαμόρφωση του εγχώριου επιχειρηματικού τοπίου για τα επόμενα χρόνια».

close menu