Στρατηγική Συνεργασία

Μνημόνιο Συνεργασίας Elevate Greece και ΕΕΔΕΓΕ για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα

Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) υπέγραψαν σήμερα ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστος Δήμας και η Πρόεδρος του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών-ΕΕΔΕΓΕ, Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου. Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση, η ΕΕΔΕΓΕ – ως ο μεγαλύτερος θεσμοθετημένος φορέας γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα – αναλαμβάνει τον ρόλο του θεσμικού υποστηρικτή της πλατφόρμας ELEVATE GREECE με στόχο την καθοδήγηση, ενίσχυση και δικτύωση των νεοφυών επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες σε αυτή με έμφαση πάντα στη γυναικεία επιχειρηματικότητα.

Με την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας το ΕΕΔΕΓΕ θα προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία των στελεχών του με στόχο την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας με έμφαση στις νεοφυείς επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, το ΕΕΔΕΓΕ θα προσφέρει πολύπλευρα στο έργο της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με:

Τη διοργάνωση σεμιναρίων ενίσχυσης των ψηφιακών δεξιοτήτων των νέων γυναικών επιχειρηματιών.
Την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης κατά την έναρξη/σύσταση μιας νεοφυούς επιχείρησης και για τους πρώτους 4 μήνες.
Τη δημιουργία δομής mentoring για τις νέες επιχειρηματίες. Οι μέντορες θα είναι στελέχη του Δικτύου με εμπειρία, γνώση και κύρος στην Κοινωνία και το Επιχειρείν.
Τη βράβευση των 3 πιο καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων της χρονιάς που θα προέρχονται αποκλειστικά από το οικοσύστημα του Elevate Greece, στο πλαίσιο των Βραβείων Γυναικείας Επιχειρηματικότητας. Ο θεσμός των Βραβείων Γυναικείας Επιχειρηματικότητας είναι μια πρωτοβουλία του ΕΕΔΕΓΕ που θα ξεκινήσει εντός του 2022 και στόχο έχει την ανάδειξη και επιβράβευση γυναικών επιχειρηματιών που διακρίθηκαν στον επιχειρηματικό στίβο.
Την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για θέματα χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα κατά τη σύσταση ή λειτουργία της επιχείρησης.
Την εν γένει δικτύωση των νέων γυναικών επιχειρηματιών μέσα από σεμινάρια, ειδικές εκδηλώσεις, συνέδρια και ομιλίες που διοργανώνει κατά καιρούς το ΕΕΔΕΓΕ αλλά και μέσα από κλειστές συναντήσεις που διοργανώνονται με εκπροσώπους της Κυβέρνησης, Υπουργείων, Δήμων και Περιφερειών, Εταιρειών κλπ.
Tη δωρεάν εκπαίδευση -μέσω διαδικτυακών σεμιναρίων- σε θέματα διαχείρισης κοινωνικών δικτύων, δημιουργίας branding, εταιρικής ταυτότητας και επικοινωνίας.
Στόχος της συνεργασίας είναι η πληρέστερη δυνατή κατάρτιση των γυναικών επιχειρηματιών και η ουσιαστική στήριξη τους έτσι ώστε οι νεοφυείς επιχειρήσεις τους να πρωταγωνιστήσουν στην αγορά τα επόμενα χρόνια.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστος Δήμας, δήλωσε κατά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας: «Είναι ιδιαίτερη η χαρά που σήμερα εντάσσεται το ΕΕΔΕΓΕ στην πλατφόρμα Elevate Greece ως θεσμικός υποστηρικτής. Η τεχνογνωσία, η εμπειρία των στελεχών του και οι υποδομές του θα συμβάλλουν καθοριστικά στην ενίσχυση των δράσεων μας που στοχεύουν στην ανάπτυξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας με έμφαση στις γυναίκες επιχειρηματίες».

Η Πρόεδρος του ΕΕΔΕΓΕ, Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, δήλωσε: «Το ΕΕΔΕΓΕ, ο θεσμοθετημένος φορέας γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, δεν θα μπορούσε να λείπει από την πρωτοβουλία της Κυβέρνησης για την δημιουργία και ενίσχυση της πλατφόρμας Elevate Greece. Όλοι εργαζόμαστε για έναν κοινό σκοπό. Την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας μέσα από συνέργιες και καινοτόμα projects. Η πλατφόρμα Elevate Greece μπορεί να προσφέρει το κατάλληλο περιβάλλον στους νέους επιχειρηματίες να αναπτυχθούν και με την συμβολή του ΕΕΔΕΓΕ σκοπεύουμε ειδικά για τις γυναίκες επιχειρηματίες να προσφέρουμε επιπλέον εργαλεία δικτύωσης, συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης στα πρώτα τους βήματα».

close menu