Κυβέρνηση

Μιχάλης Παπαδόπουλος: Δημιουργούμε συνθήκες περαιτέρω ανάπτυξης της εφοδιαστικής αλυσίδας

Τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στους τομείς των συνδυασμένων μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας, ανέπτυξε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Μεταφορές, κ. Μιχάλης Παπαδόπουλους στο διαδικτυακό Συνέδριο  Transportation & Logistics II.

Ο Υφυπουργός Μεταφορών, ως αντιπρόεδρος της Κυβερνητικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, με πρόεδρο τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκο Παπαθανάση, τόνισε ότι ο τομέας των συνδυασμένων μεταφορών και των Logistics αποτελεί έναν από τους δυναμικούς κλάδους που συνεισφέρει στην εθνική οικονομία με περίπου το 1/10 του ΑΕΠ και διαρκώς μεγεθύνεται, συμβάλλοντας στην τόνωση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Σημείωσε ότι η εφοδιαστική αλυσίδα, κατά την περίοδο της πανδημίας, διασφάλισε την αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών μεταφοράς εμπορευμάτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο ως αποτέλεσμα και της αποδοτικής συνεργασίας με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Ο κ. Παπαδόπουλος έθεσε ως προτεραιότητα  την  επικαιροποίηση του Σχεδίου Δράσης για την Εφοδιαστική. Όπως είπε:

«Κατά το Συμβούλιο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Εφοδιαστικής, διαπιστώθηκε ότι αυτή η διαδικασία  επικαιροποίησης  του υφιστάμενου  Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Εφοδιαστική βαίνει προς ολοκλήρωση.

Οι προτεραιότητές μας είναι:

–       Η προσέλκυση διεθνών εμπορευματικών ροών, η αύξηση του διερχόμενου φορτίου και η παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.

–       Η μείωση του αρνητικού περιβαλλοντικού αντίκτυπου των μεταφορών και η  ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας.

–       Η μετάβαση σε εφοδιαστική χαμηλών εκπομπών άνθρακα,

–       Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των μεταφορών και η παροχή καινοτόμων υπηρεσιών μεταφοράς και κινητικότητας με την εφαρμογή τεχνολογιών Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών.

–       Οι επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, προκειμένου να καταγράφονται δεδομένα ροής εμπορευματικού φορτίου και να γίνεται βέλτιστη διαχείρισή τους».

Ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε ότι σε κάθε μια από αυτές τις ενότητες το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει αναλάβει σημαντικές δράσεις. Ειδικότερα, ανέφερε τα εξής: 

«Όσον αφορά στη βελτίωση των υποδομώνο σιδηρόδρομος θα συνδεθεί με τα μεγάλα λιμάνια, τις Βιομηχανικές Περιοχές και τα Εμπορευματικά Κέντρα.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής, έχει δρομολογήσει έξι εμβληματικά σιδηροδρομικά έργα συνολικού προϋπολογισμού 4 δισ. € σε συνεργασία με την ΕΡΓΟΣΕ.

Το τρένο που εξυπηρετεί σήμερα τις εμπορευματικές λειτουργίες στον Πειραιά, θα συνδεθεί και με τα υπόλοιπα μεγάλα λιμάνια: Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Αλεξανδρούπολη, Λαύριο και Ραφήνα.

Αυτή η εξέλιξη θα διαμορφώσει έναν καινούργιο εμπορικό χάρτη με περισσότερες πύλες εισόδου, που θα βελτιώσουν τη διασύνδεση της Ελλάδας με την υπόλοιπη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Επιπλέον, έχει σημασία να προσδώσουμε προστιθέμενη αξία αναπτύσσοντας εδώ εγκαταστάσεις μεταποίησης, με στόχο τα εμπορεύματα που φτάνουν στη χώρα μας να βγαίνουν από τα ελληνικά σύνορα με τη μορφή τελικού προϊόντος.

Ο ΟΣΕ υπέγραψε Μνημόνιο Αμοιβαίας Κατανόησης και Συνεργασίας με την ΕΤΒΑ, με αντικείμενο τη σιδηροδρομική σύνδεση των ΒΙΠΕ με το κεντρικό σιδηροδρομικό δίκτυο».

Ο Υφυπουργός Μεταφορών τόνισε επίσης ότι στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης υπάρχει μέριμνα για την αναβάθμιση της τηλεπικοινωνιακής υποδομής του ΟΣΕ., αλλά και επένδυση στα ασύρματα δίκτυα πέμπτης γενιάς (5G) στους έξι (6) ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους με συνολικό μήκος πάνω από 2.000 χιλιόμετρα.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στη μετεγκατάσταση περίπου 350 εταιρειών logistics επιχειρήσεων από τον Ελαιώνα στη Φυλή που έχει εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας.

Συνοψίζοντας, ο Υφυπουργός Μεταφορών, δήλωσε:

«Συνολικά, δημιουργούμε ένα σύστημα μεταφορών που θα είναι περισσότερο αποδοτικό, με καλύτερες συνθήκες μεταφόρτωσης, χρηστικά συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας και χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Και είμαστε πάντα ανοιχτοί στη διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και έχουμε τη βούληση να κάνουμε τις απαραίτητες προσαρμογές και βελτιώσεις, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο».

close menu