Τηλεπικοινωνίες

Mitel IP Phones 6920t & 6930t. Το επαγγελματικό τηλέφωνο IP που προστατεύεται με αντιμικροβιακά πλαστικά.

Η ΙΕΝ ΑΕ αποκλειστικός GOLD Partner της Mitel, διαθέτει στην Ελληνική αγορά τα πρώτα επαγγελματικά τηλέφωνα με αντιμικροβιακή προστασία.

Οι συσκευές Mitel 6920t & 6930t IP Phone, είναι κατασκευασμένες από πλαστικά τα οποία έχουν καλυφθεί με ειδική επεξεργασία από την BioCote® Ltd, η οποία και  αναστέλλει την ανάπτυξη ορισμένων ιών και βακτηρίων στις επιφάνειες του τηλεφώνου.

Η αντιμικροβιακή προστασία από την BioCote®, αποδεικνύεται μέσω δοκιμών για την αναστολή ανάπτυξης ορισμένων ιών και βακτηρίων  στις επιφάνειες του τηλεφώνου έως και 99,9% * σύμφωνα με ανεξάρτητες εργαστηριακές δοκιμές σύμφωνα με το παρακάτω ISO Πρότυπα:

  • ISO 22196-2011 **   • ISO 21702-2019 **

TAGS:

close menu