Επί παντος επιστητού

ΜΗΝ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΤΗΝ EUROSTAT. ΠΑΜΕ ΚΑΛΑ!

του Γιάννη Χαλαβαζή

Στυφή και ξινή γεύση άφησαν τα τελευταία αποτελέσματα της Eurostat ότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα σε μονάδες αγοραστικής δύναμης υποχώρησε στο 67% του μέσου όρου της Ευρωζώνης, ενώ ήταν στο 85% το 2009. Η Ελλάδα είναι προτελευταία με τελευταία την Βουλγαρία, που είναι μόλις τρεις μονάδες πιο κάτω, στο 64% του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ, η οποία αν ακολουθήσει την πορεία των τελευταίων ετών θα μας περάσει σύντομα.

Η θέση της χώρας ήταν προδιαγεγραμμένη

Η δεκαετής κρίση με τα μνημόνια, κρίση που δεν έχει ανακοπεί ακόμη, θα μας επηρεάζει αρνητικά και τα επόμενα χρόνια. Η υποχώρηση των αμοιβών, η μεγάλη εσωτερική υποτίμηση των παγίων (κυρίως των ακινήτων, ασχέτως της τελευταίας ραγδαίας ανόδου) και η μεγάλη άνοδος των τιμών στη σίτιση, στα καταναλωτικά αγαθά και στις υπηρεσίες κινούν τον φαύλο κύκλο της ακρίβειας και του πληθωρισμού.

Την τελευταία διετία τα κέρδη των επιχειρήσεων στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 13%, ενώ στο σύνολο της Ε.Ε. αυξήθηκαν κατά 2%. Αυτό και μόνο αποδεικνύει ότι τα εισοδήματα των Ελλήνων πλήττονται όχι μόνο από εσωτερικούς παράγοντες αλλά και από τον πληθωρισμό, ο οποίος αποτέλεσε το τέλειο άλλοθι για ένα μεγάλο μέρος της αγοράς καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών, προκειμένου να αυξήσει τις τιμές και τα κέρδη της. Το φαινόμενο αυτό, που ονομάστηκε «πληθωρισμός της απληστίας», παρουσιάστηκε σε όλη την Ευρώπη, αλλά δυστυχώς έχει μεγαλύτερη ένταση στην Ελλάδα, όπως δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat.

Και για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για την δυσμενή θέση της χώρας, πάντα σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από όλες (πλην Βουλγαρίας) τις χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ, όπως η Ρουμανία, η Κροατία, η Ουγγαρία, η Τσεχία, η Σλοβακία. Παλαιότερα ακούγαμε «μισθοί Βαλκανίων» και χαμογελούσαμε ειρωνικά για την θέση των γειτόνων μας. Τώρα, που υφιστάμεθα αυτόν τον χαρακτηρισμό, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μην πιστέψουμε τα στοιχεία της Eurostat.

Είναι και αυτό μία λύση . . .

close menu