Επικαιρότητα

Μη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΓΓΠΣΨΔ

Λόγω έκτακτων εργασιών συντήρησης στα πληροφοριακά συστήματα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δε θα είναι διαθέσιμες σήμερα, 30 Απριλίου, έως τις 16:30, όλες οι υπηρεσίες του Gov.gr που σχετίζονται με:

  • Υπηρεσίες αυθεντικοποίησης χρηστών μέσω κωδικών TAXISnet (υπηρεσίες gov.gr, ΗΔΙΚΑ, e-ΕΦΚΑ κ.α.)
  • Υπηρεσίες φορολογικής διοίκησης ΑΑΔΕ και Υπ. Οικονομικών, όπως TAXISnet, ICISnet, TAXIS, Elenxis, MIS, ΨΥΔΗΠΕΕΚ κ.α..
  • Υπηρεσίες όπως Ενιαία Αρχή Πληρωμής, e-Παράβολο, και web services από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΨΔ σε φορείς της Δημόσιας Διοίκησης

Πραγματοποιούνται ήδη όλες οι απαραίτητες  ενέργειες, ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό και οι υπηρεσίες να είναι λειτουργικές για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

TAGS:

close menu