Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Μέχρι την Τρίτη 3 Νοεμβρίου θα επαναλειτουργήσει η πλατφόρμα για τους Ευρωπαϊκούς Κόμβους Ψηφιακής Καινοτομίας

Από το Σάββατο 31 Οκτωβρίου μέχρι και την Τρίτη 03 Νοεμβρίου 2020 στις 14.00 θα επαναλειτουργήσει η πλατφόρμα για τους Ευρωπαϊκούς Κόμβους Ψηφιακής Καινοτομίας στην Ελλάδα (European Digital Innovation Hubs – EDIHs), στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη 2021 – 2027», με σκοπό την ορθή συμπλήρωση των υπεύθυνων δηλώσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επανυποβάλουν τις υπεύθυνες δηλώσεις, συμπληρωμένες σύμφωνα με το πρότυπο που επισυνάπτονταν στην «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας (European Digital Innovation Hubs- EDIHs)» . Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι σε αρκετές υπεύθυνες δηλώσεις του παραρτήματος III δεν ήταν ορθώς συμπληρωμένο το πεδίο (5).

close menu