Τηλεπικοινωνίες

Μέσα από τη Θεσμική Καινοτομία, βλέπει η Cyta το μέλλον της στα μάτια

Η Cyta ανακοινώνει την επιτυχημένη ολοκλήρωση, με τη συμφωνία της πλειοψηφίας των συνδικαλιστικών οργανώσεων, της 15μηνης διαβούλευσης για τη Θεσμική Καινοτομία, τη Μετεξέλιξη του Προσωπικού της και το νέο σύγχρονο πλαίσιο θεσμικής λειτουργίας του Οργανισμού.

Η ολοκλήρωση της διαβούλευσης διασφαλίζει τη διατήρηση της Cyta ως δημόσιου οργανισμού, όπως είναι και η δημόσια απαίτηση, δίνοντας όμως ταυτόχρονα την απαραίτητη ευελιξία και τέτοιες πρόνοιες στον Οργανισμό, ώστε να λειτουργεί με σύγχρονες μεθόδους και όρους εργοδότησης, όπως λειτουργούν επιχειρηματικοί οργανισμοί που βρίσκονται στην ελεύθερη αγορά.

Ταυτόχρονα, επιτυγχάνεται ο εξορθολογισμός του κόστους προσωπικού, χωρίς να επηρεάζεται αρνητικά το υφιστάμενο προσωπικό, ενώ αναβαθμίζονται συγκεκριμένες κατηγορίες χαμηλόμισθου προσωπικού αορίστου χρόνου και ενσωματώνονται σε όλες τις λειτουργίες του Οργανισμού.

Η Θεσμική Καινοτομία και η Μετεξέλιξη του Προσωπικού περιλαμβάνουν δεκάδες εκσυγχρονιστικές προτάσεις ή αλλαγές, ορισμένες από τις οποίες είναι και οι ακόλουθες που αφορούν στο προσωπικό:

  • Σύνδεση απόδοσης με προσαυξήσεις
  • Καθιέρωση Μεταβλητής Αμοιβής Απόδοσης
  • Κατάργηση 709 θέσεων Δημοσίου Δικαίου
  • Αναβάθμιση Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου και ενσωμάτωσή τους σε όλες τις υποστηρικτικές δραστηριότητες
  • Εξορθολογισμός Κλιμάκων στις νέες κατηγορίες προσωπικού (Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου)
  • Επέκταση του ήδη υφιστάμενου επιτυχημένου θεσμού πρόσληψης στελεχών διοίκησης με συμβάσεις καθορισμένου χρόνου
  • Ανέλιξη προσοντούχων προσώπων σε ανώτερες κατηγορίες προσωπικού
  • Υιοθέτηση Συγκριτικής Ανάλυσης (Benchmarking) ως συμβουλευτικού εργαλείου για καθορισμό ή επανακαθορισμό κλιμάκων και ωφελημάτων.

Σε όλες τις πρόνοιες που περιλαμβάνονται στη Θεσμική Καινοτομία και Μετεξέλιξη του Προσωπικού, λαμβάνονται υπ’ όψη όρια και προϋποθέσεις που τέθηκαν από το συνδικαλιστικό κίνημα για διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του Οργανισμού και εχέγγυα για τις ευαισθησίες που είχε. Ανάμεσα σ αυτές, η κυριότερη πρόνοια είναι η δέσμευση ότι το 60% των εργαζομένων θα είναι δημοσίου δικαίου, με πρόβλεψη ειδικού μηχανισμού εφαρμογής.

Η δυνατότητα για εφαρμογή των σημαντικότερων προνοιών που αφορούν στη Μετεξέλιξη του Προσωπικού καθίσταται δυνατή λόγω της επιτυχούς εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Απόδοσης, που εφαρμόζεται στη Cyta, καθώς και του Νέου Συστήματος Προαγωγών (η έγκριση του οποίου βρίσκεται σε τελικά στάδια). Μέσα από αυτούς τους δύο θεσμούς διασφαλίζεται η αξιοκρατική αξιολόγηση της απόδοσης και παραγωγικότητας του προσωπικού ετησίως, καθώς και η πλήρως αξιοκρατική κρίση για θέσεις και προαγωγές.

Η Θεσμική Καινοτομία, η Μετεξέλιξη του Προσωπικού, το Σύστημα Διαχείρισης Απόδοσης και το Νέο Σύστημα Προαγωγών, δίνουν όλα τα εφόδια στη Cyta για να λειτουργεί αποτελεσματικά στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο και πολύ απαιτητικό περιβάλλον του τομέα της. Ο Οργανισμός αποκτά νέα ώθηση εξέλιξης, υπηρετώντας την αποστολή του, πάντα στο πλευρό της Κοινωνίας και της Οικονομίας της Κύπρου.

Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα υποβληθούν ενώπιον του Υπουργείου Οικονομικών για εξέταση και έγκριση.

close menu