Τεχνολογίες

Με το 75% της ενέργειας να προέρχεται από ΑΠΕ θα λειτουργούν τα Data Centers

Μια φιλόδοξη δράση αειφορίας για Κλιματικά Ουδέτερα Data Centers αναλαμβάνει η ευρωπαϊκή βιομηχανία Cloud και Data Centre. Είκοσι πέντε επιχειρήσεις και 17 οργανισμοί συμφώνησαν σε μια Πρωτοβουλία Αυτορρύθμισης, για να καταστήσουν τα data centers της Ευρώπης κλιματικά ουδέτερα έως το 2030.

Πρόκειται για τους κορυφαίους παρόχους υποδομών cloud και data centre και τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Εμπορίου, οι οποίοι συνασπίζουν τις δυνάμεις τους κάτω από το “Σύμφωνο για Κλιματικά Ουδέτερα Data Center” (Climate Neutral Data Centre Pact).

Μεταξύ άλλων, στα Data centres της Ευρώπης το 75% των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια θα πρέπει να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή ωριαία carbon-free ενέργεια έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 και 100% έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030.

Επίσης, στη βάση του Συμφώνου, από 1 Ιανουαρίου 2025 τα νέα data centres, που λειτουργούν σε πλήρη χωρητικότητα σε δροσερά κλίματα, θα πρέπει να επιτυγχάνουν ετήσιο στόχο PUE (Power Users Effectiveness) του 1.3. Ο στόχος τίθεται στο 1.4 για νέα data centres, που λειτουργούν σε πλήρη χωρητικότητα σε θερμά κλίματα.

Τα υπάρχοντα data centres θα πρέπει επιτύχουν τους ίδιους στόχους από 1 Ιανουαρίου 2030. Οι στόχοι αυτοί έχουν εφαρμογή σε όλα τα data centres μεγαλύτερα των 50KW μέγιστου IT φορτίου.

Εξοικονόμηση νερού

Στο μεταξύ, μέχρι το 2022, οι πάροχοι data centre θα θέτουν ετήσιο στόχο για την αποτελεσματική χρήση νερού (WUE)ή άλλης μέτρησης εξοικονόμησης του, που θα τηρούνται από τα νέα data centres έως το 2025 και από τα υπάρχοντα data centres έως το 2030. Ο στόχος μέτρησης νερού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις σχεδιαστικές προδιαγραφές του εκάστοτε data centre.

Κυκλική οικονομία

Η επαναχρησιμοποίηση, επισκευή και ανακύκλωση servers, ηλεκτρικού εξοπλισμού και άλλων σχετικών ηλεκτρικών εξαρτημάτων είναι προτεραιότητα για τους παρόχους data centre.

Τα Data centres θα θέτουν  υψηλούς στόχους για τις πρακτικές της κυκλικής οικονομίας και θα αξιολογούνται για την επαναχρησιμοποίηση, επισκευή και ανακύκλωση του 100% των server και του εξοπλισμού τους. Οι πάροχοι Data centre θα αυξήσουν την ποσότητα των υλικών των server που επισκευάζονται ή επαναχρησιμοποιούνται και θα δημιουργήσουν ένα ποσοστιαίο στόχο επισκευής και επαναχρησιμοποίησης έως το 2025.

Στόχοι

Η Πρωτοβουλία Αυτορρύθμισης αποτελεί μια ιστορική δέσμευση από μια βιομηχανία, που αναλαμβάνει έγκαιρα δράση για να οδηγήσει τη μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία. Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις και οργανισμοί ανέλαβαν τη δράση έναν χρόνο μετά από την υιοθέτηση της “Πράσινης Ευρωπαϊκής Συμφωνίας” (European Green Deal).

Η Πρωτοβουλία Αυτορρύθμισης θέτει φιλόδοξους στόχους υπέρ της μετάβασης της Ευρώπης προς μια πιο πράσινη οικονομία. Δεσμεύει τους υπογράφοντες φορείς να διασφαλίσουν ότι τα  data centers τους είναι κλιματικά ουδέτερα, θέτοντας μετρήσιμους και φιλόδοξους στόχους, που θα πρέπει επιτευχθούν έως το 2025 και 2030.

Ξεκινώντας από 1 Ιανουαρίου 2021 αντιπρόσωποι εμπορικών οργανισμών των data centre  και επιχειρήσεις, που έχουν υπογράψει την πρωτοβουλία, μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα συναντιούνται δύο φορές το χρόνο για να επανεξετάσουν το status αυτής της πρωτοβουλίας.

Όχι αργότερα από την 1η Ιουλίου 2023, οι υπογράφοντες θα πιστοποιήσουν την τήρηση τους. Η αρχική περίοδος μέτρησης θα καλύπτει την 1η Ιανουαρίου 2022 έως την 31η Δεκεμβρίου 2022. Μετά την πρώτη πιστοποίηση, η συμμόρφωση θα αναφέρεται κάθε τέσσερα χρόνια.

Ποιοι υπογράφουν

Τη σχετική συμφωνία υπογράφουν αρχικά οι εξής πάροχοι Cloud και data centre: 3DS Outscale, Altuhost, Aruba, AWS (Amazon), CyrusOne, Data4, Digital Realty/Interxion, DigiPlex, Equinix, FlameNetworks, Gigas, Google, Ikoula, Ilger, Infloclip, Irideos, ITnet, LCL, Leaseweb, NTT, OVHcloud, Register, Scaleway και Seeweb.

close menu