Οικονομικά αποτελέσματα

Με πωλήσεις 220 εκατ. και ζημιές 16,1 εκατ. ευρώ έκλεισε το πρώτο εξάμηνο για την Intracom

Με πωλήσεις που έφτασαν τα 220 εκατ. ευρώ και λειτουργική κερδοφορία στα 2,2 εκατ. ευρώ έκλεισε το πρώτο εξάμηνο για την Intracom σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που δημοσιοποίησε η εταιρεία. Στα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου παρατηρείται και ύψος ζημιών 16,1 εκατ. ευρώ, μια επίδοση που όπως αναφέρει η εταιρεία είναι παροδική και οφείλεται στις κατασκευαστικές δραστηριότητες.

Πιο συγκεκριμένα τα βασικά σημεία των οικονομικών αποτελεσμάτων είναι τα ακόλουθα:

  • Πωλήσεις: 220 εκατ. ευρώ
  • Λειτουργική κερδοφορία EBITDA : 2,2 εκατ. ευρώ
  • Αποτέλεσμα προ φόρων ΕΒΤ: -14,0 εκατ. ευρώ
  • Υπογραφή σημαντικών νέων συμβάσεων ύψους 490 εκατ. ευρώ
  • Σημαντικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων την 30/6/2021: 1,8 δισ. ευρώ, (εκ των οποίων τα 355 εκατ. ευρώ είναι έργα προς υπογραφή).

Η εταιρία ανακοίνωσε ζημιές μετά φόρων ύψους 16,1 εκατ. ευρώ, από ζημιές 3,5 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Η εισηγμένη σχολιάζει ότι η υποχώρηση στα αποτελέσματα του Ομίλου είναι παροδική, λόγω της κατασκευαστικής του δραστηριότητας, και σε καμιά περίπτωση δεν συμβαδίζει με τις ισχυρές προοπτικές του στο άμεσο μέλλον, ούτε και με τη σταθερά θετική επίδοση της INTRASOFT INTERNATIONAL και της INTRACOM DEFENSE.
Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα για το Η12021, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRACOM κ. Δημήτρης Κλώνης ανέφερε:

« Τα οικονομικά μεγέθη του εξαμήνου σε καμία περίπτωση δεν αντικατοπτρίζουν τη δυναμική των εταιριών του Ομίλου INTRACOM.

Εργαζόμαστε συστηματικά διαμορφώνοντας τις συνθήκες που θα εντάξουν τον Όμιλο INTRACOM ανάμεσα στους δυναμικότερους της επόμενης ημέρας. Αν κάτι έχουμε αποδείξει στην μακρόχρονη πορεία μας είναι η ανθεκτικότητα στις αντιξοότητες και η προσαρμοστικότητα στα πιο σύγχρονα επιχειρηματικά δεδομένα.»

Οι θυγατρικές

Ο Όμιλος INTRASOFT INTERNATIONAL στο Η1 2020 συνέχισε την επιτυχημένη του πορεία τόσο σε επίπεδο πωλήσεων όσο και λειτουργικής κερδοφορίας. Κατέγραψε αύξηση πωλήσεων κατά 8,4% (Η1 2021: 101,1 εκατ. ευρώ, Η1 2020: 93,3 εκατ. ευρώ), και αύξηση στο EBITDA από 9,5 εκατ. ευρώ το Η1 2020 σε 9,9 εκατ. ευρώτο Η1 2021. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 3,0 εκατ. ευρώ έναντι 3,3 εκατ. ευρώ το Η1 2020.

Η υπογραφή νέων συμβάσεων έφτασε το Η12021 στα 297 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων στις 30/6/2021 που προσεγγίζει τα  900 εκατ. ευρώ.

ο Η1 2021 η IDE καταγράφει πωλήσεις 30,3 εκατ. ευρώ και λειτουργικό αποτέλεσμα 0,8 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώνονται σε 0,1 εκατ.  ευρώ έναντι 1,5 εκατ. ευρώ το Η1 2020. Η πίεση στα περιθώρια κερδοφορίας της εταιρίας οφείλεται στη σύνθεση των πωληθέντων της. Το Η2 αναμένεται να είναι βελτιωμένο. Η εταιρία την 30/6/2021 έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων 95 εκατ. ευρώ

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου INTRAKAT διατηρήθηκαν σε 87,0 εκατ. ευρώ, όπως και στο Η1 2020. Ως συνέπεια όσων προαναφέρθηκαν, το λειτουργικό αποτέλεσμα EBITDA διαμορφώθηκε σε -5,8 εκατ. ευρώ έναντι 2,7 εκατ. ευρώ το Η1 2020. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας προτεραιότητα της εταιρίας ήταν η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων εκτέλεσης και παράδοσης των έργων της. Έτσι, η εταιρία κατάφερε να ολοκληρώσει τις δεσμευτικές της συμφωνίες σε σχέση με τα σημαντικά της έργα και ειδικά σε αυτό των 14 Περιφερειακών Αεροδρομίων πέτυχε την έγκαιρη παράδοσή του σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία.

Στο Η1 του 2021 ο Όμιλος INTRAKAT υπέγραψε νέες συμβάσεις ύψους 186 εκατ. ευρώ και την 30/6/2021 διαθέτει ανεκτέλεστο υπόλοιπο υπογεγραμμένων συμβάσεων ύψους 423 εκατ. ευρώ. Πλέον του ανεκτέλεστου, ο όμιλος INTRAKAT, έχει μειοδοτήσει σε νέα έργα ύψους 355 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας ανεκτέλεστο υπόλοιπο που προσεγγίζει τα 800 εκατ. ευρώ.

Η INTRADEVELOPMENT, η εταιρία του Ομίλου που δραστηριοποιείται στο χώρο της ανάπτυξης ακινήτων, ολοκλήρωσε την πώληση των έργων που ανέπτυσσε τα τελευταία χρόνια, και βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης των επόμενων.

close menu