Εκδηλώσεις

Με μέγιστο αριθμό τους 50 Συνέδρους και με υποχρεωτική χρήση μάσκας όλα τα συνέδρια

Με ανώτατο όριο είναι τα 50 άτομα είναι υποχρεωμένα λειτουργήσουν κάθε είδους και κατηγορίας Συνέδρια και δημόσιες συναντήσεις με βάση τις διατάξεις που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 3611 της 29/8/2020 [ Διαβάστε το ΕΔΩ  στην σελίδα 37023]. Ο περιορισμός αφορά και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση για επιχειρηματικούς ή άλλους σκοπούς π.χ. βραβεύσεις, επιχειρηματικές συναντήσεις κάθε κατηγορίας

Για κάθε συμμετέχοντα υποχρεωτικά πρέπει να πληρούται ο όρος των 2,2 τετρ. μέτρων για εσωτερικό χώρο και 2 τετρ. μέτρων για εξωτερικό χώρο ανά σύνεδρο ή προσκεκλημένο και μέχρι τον αριθμό των 50 ατόμων.

Επίσης τηρείται ο όρος της απόστασης του 1,5 μέτρου μεταξύ των συμμετεχόντων και της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας για όλους τους παρευρισκόμενους, καθώς και για το προσωπικό υποστήριξης. Είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός των χώρων με τα ανάλογα και κατάλληλα αντισηπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα προφύλαξης.

Τέλος οι διοργανώσεις Συνεδρίων και λοιπών συναντήσεων υπόκεινται σε όλες τις διατάξεις περιορισμών που διέπουν τις δημόσιες συναντήσεις.

close menu