Έρευνα & Καινοτομία

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Kick-Off Event του Προγράμματος Ανοιχτής Καινοτομίας “DeepTech Arena”

Την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου στα κεντρικά γραφεία της Kaizen Gaming στο Μαρούσι πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια εκδήλωση του DeepTech Arena όπου παρουσιάστηκαν η ατζέντα του προγράμματος καθώς και οι επιχειρηματικές ομάδες που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα.

Από την πλευρά του Κέντρου ACEin του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η Μαριάννα Γαλάνη, Open Innovation Manager, παρουσίασε τη δραστηριότητα του Κέντρου καθώς και την κατεύθυνση του Προγράμματος Ανοικτής Καινοτομίας “DeepTech Arena” που έχει βασικό στόχο την ανάδειξη καινοτόμων ψηφιακών λύσεων και την υποστήριξη νέων επιχειρηματικών ομάδων που υλοποιούν υπηρεσίες και προϊόντα με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

Ο Γιώργος Κουράκος, εκ μέρους της Kaizen Gaming, παρουσίασε τις προκλήσεις που καλούνται οι συμμετέχοντες να επιλύσουν σύμφωνα με τις θεματικές ενότητες που ανακοινώθηκαν στην αρχή του Προγράμματος: Καινοτόμες Λύσεις για τη Διαχείριση και Ανάλυση Αθλητικών Δεδομένων Καινοτόμες Υπηρεσίες με τη χρήση του “Gen-AI” και “Computer Vision”, καινοτόμες Εφαρμογές με τη χρήση της Επαυξημένης (AR), Εικονικής (VR) και Μικτής (MR) Πραγματικότητας και Καινοτόμες Λύσεις με τη χρήση του Gamification.

Οι ομάδες που προκρίθηκαν έπειτα από συνεντεύξεις και παρουσίαση των ιδεών και της μέχρι τώρα δουλειάς τους, είναι οι Allcancode, Bethestos, Entity Linking with pyJedAI, Explain.ai, RespectablyAI, STATAPP, Vircade και XRcade.

Στην επόμενη φάση, οι ομάδες θα παρουσιάσουν την ιδέα που προτείνουν και θα λάβουν σημαντική καθοδήγηση (feedback) από εξειδικευμένα στελέχη για να βελτιώσουν και να διαμορφώσουν την επιχειρηματική τους ιδέα, ώστε να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες των προκλήσεων. Στο τέλος της φάσης αυτής, θα κληθούν να συμμετάσχουν σε μία ειδική εκδήλωση (pitching event) για να παρουσιάσουν την επιχειρηματική τους πρόταση στην επιτροπή αξιολόγησης του Προγράμματος, η οποία θα αξιολογήσει πόσο ολοκληρωμένη και εφικτή είναι η λύση και θα επιλέξει τις ομάδες που θα προκριθούν στην επόμενη Φάση.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα “DeepTech Arena”, μπορείτε να βρείτε εδώ.

close menu