Οικονομικά αποτελέσματα

Με αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας 54% και κερδών μετά φόρους 69% έκλεισε το εννεάμηνο για τον Όμιλο IDEAL

Σημαντική αύξηση εσόδων και κερδοφορίας παρουσίασε ο Όμιλος IDEAL σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου που δημοσιοποίησε η εταιρεία.

Πιο συγκεκριμένα, στο εννεάμηνο καταγράφηκε αύξηση των Pro forma Εσόδων κατά 40% στα 51,9 εκατ. ευρώ, αύξηση της Pro forma λειτουργικής  κερδοφορίας (EBITDA)  κατά 54% στα 9,9 εκατ. ευρώ, αύξηση των Pro forma Κερδών προ Φόρων (ΚΠΦ) κατά 60% στα 8,6 εκατ. ευρώ και αύξηση των Pro forma Κερδών μετά από Φόρους (ΚΜΦ) κατά 69% στα 7,2 εκατ. ευρώ.

Οι Proforma οικονομικές επιδόσεις του Εννεάμηνου όπως θα διαμορφώνονταν αν η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είχε πραγματοποιηθεί στην έναρξη της  χρήσης δηλαδή την 01.01.2021 και όχι την 17.06.2021 συντάσσονται για σκοπούς ενημέρωσης και συγκρισιμότητας. Οι επιδόσεις αυτές περιλαμβάνονται  πλήρως στο εννεάμηνο του 2020 και του 2021. Συγκρίνοντας λοιπόν σε proforma βάση τα δύο εννεάμηνα του 2020 και του 2021 με τις ίδιες παραδοχές ως προς το διάστημα ενοποίησης, έχουμε τις παρακάτω επιδόσεις:

Τα Έσοδα της περιόδου ανήλθαν σε 51,9 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14,8 εκ. σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο ( 37,1 εκ. την 30.09.2020).
Τα Κέρδη προ Φόρων ανήλθαν σε 8,6 εκατ. ευρώ έναντι Κερδών προ Φόρων 5,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα ενοποιημένα  αποτελέσματα της περιόδου που έληξε την 30.09.2021 ανήλθαν σε Κέρδος 7.195 χιλ. (μετά από φόρους και προ δικαιωμάτων μειοψηφίας) έναντι κέρδους 4.250 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα εννεαμήνου. ο Πρόεδρος Δ.Σ. της IDEAL κ. Λάμπρου Παπακωνσταντίνου, ανέφερε σχετικά: «Είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι γιατί την συνέχιση της θετικής πορείας του Ομίλου IDEAL και την σημαντική αύξηση των μεγεθών. Είμαστε αισιόδοξοι για την συνέχεια και εργαζόμαστε όλοι μαζί ώστε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις των επόμενων μηνών στην εφοδιαστική αλυσίδα».

close menu