Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Με 7 κόμβους, χρηματοδότηση 9,3 εκατ. ευρώ και σφραγίδα αριστείας, η Ελλάδα στο Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας

Ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την δημιουργία του Δικτύου των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας – ΕΚΨΚ (EuropeanDigital Innovation Hubs – EDIHs), στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2027».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει την ανάπτυξη ενός δικτύου ΕΚΨΚ με σκοπό την ενίσχυση των δυνατοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων (HPC), της τεχνητής νοημοσύνης (AI), της Κυβερνοασφάλειας (cyber security), της ανάπτυξης προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων (digital skills) και του ψηφιακού μετασχηματισμού της Δημόσιας Διοίκησης και της διαλειτουργικότητας.

Η Ελλάδα, ως κράτος-μέλος, θα συμμετέχει στο Δίκτυο με 4 Κόμβους, οι οποίοι θα χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2027» (Digital Europe Programme – DEP) με ποσό που αγγίζει τα 9,3 εκατομμύρια ευρώ για 3 έτη, ενώ 3 ακόμη Κόμβοι μπορούν να συμμετέχουν στο Δίκτυο χωρίς ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, καθώς πήραν τη σφραγίδα αριστείας (seal of excellence) της ΕΕ. Οι Ελληνικοί Κόμβοι του Δικτύου θα δραστηριοποιηθούν σε τεχνολογικούς τομείς όπως: Τεχνητή Νοημοσύνη, Κυβερνοασφάλεια, Διαδίκτυο των Πραγμάτων, 5G, big data analysis, blockchain κ.α. σε συνδυασμό με τομείς πολιτικής όπως υγεία, αγροτική ανάπτυξη, ηλεκτρονική διακυβέρνηση κ.α..

Οι συνολικά 7 κόμβοι της Ελλάδας είναι οι εξής:

Ακρωνύμιο Τίτλος Συντονιστής Κόμβου Περιφέρειες κάλυψης Τομέας Τεχνολογίας Τομέας Πολιτικής
smartHEALTH European Digital Innovation Hub for Smart Health: Precision Medicine and Innovative E-health Services Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) 8 από τις 13 Περιφέρειες AI, Cybersecurity, HPC Healthcare, Pharmaceutical Industry
DigiAgriFood Digital Transformation and Green Transition of the Agri-Food Value Chain in Central and Northern Greece Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα AI, Advanced Digital Skills, HPC Agri-food
GR digiGOV-innoHUB The Greek digital Government and Public Services innovation HUB ΕΔΥΤΕ ΑΕ Όλη η ελληνική επικράτεια AI, 5G, HPC, IoT, Cloud, Cybersecurity, Blockchain Public sector, e-Government
SmartAttica-AtHeNAI Smart Attica DIH, the Attica region – Greek Innovation hub for Artificial Intelligence in Energy and Environment, Supply chain and mobility, Culture and Tourism Δημόκριτος Αττική, Όλη η ελληνική επικράτεια AI, HPC, Cybersecurity Energy and Environment, Supply Chain and Mobility, Culture and Tourism
HEALTH HUB HEALTH HUB – Healthcare & Pharmaceutical Industry Transformation through Artificial Intelligence Digital Services Ινστιτούτο Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλία AI Healthcare, Pharmaceutical Industry
SYNERGiNN EDIH Digital Innovation Hub of Western Macedonia Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Δυτική Μακεδονία, Βόρεια Ελλάδα, Βαλκανικές χώρες AI, Cybersecurity, IoT, Big Data Analytics Energy, Environment
EasyHPC [email protected]:An open HPC ecosystem for the ecological transformation and the advancement of the competitiveness of the Plastic Industry in the Regions of West & Central Greece Πανεπιστήμιο Πατρών Δυτική και Κεντρική Ελλάδα HPC Plastic

Την εθνική διαδικασία προεπιλογής των προτάσεων που υποβλήθηκαν στην ΕΕ για την τελική επιλογή συντόνισε η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, με την υποστήριξη των Γενικών Γραμματειών:

  • Έρευνας και Καινοτομίας (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων),
  • Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων),
  • Βιομηχανίας (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) και
  • Εργασιακών Σχέσεων (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων).

Η εθνική χρηματοδότηση για τους Κόμβους έχει εξασφαλιστεί από το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 μετά από συνεργασία του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρη Σκάλκου, του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής Γεωργίου Ζερβού και του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών Λεωνίδα Χριστόπουλου.

Υπενθυμίζεται ότι οι ΕΚΨΚ είναι συμπράξεις οργανισμών με συμπληρωματικές εξειδικεύσεις που έχουν ως σκοπό να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις ΜΜΕ και τις εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης, αλλά και το δημόσιο τομέα στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό.

Οι ΕΚΨΚ θα βοηθούν τις εταιρείες να ανταποκριθούν δυναμικά στις ψηφιακές προκλήσεις και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Παρέχοντας πρόσβαση σε τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και πειραματισμό, καθώς και τη δυνατότητα «δοκιμών πριν από την επένδυση» (test before invest), οι ΕΚΨΚ θα βοηθούν τις εταιρείες να βελτιώσουν τις επιχειρηματικές/παραγωγικές διαδικασίες, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους χρησιμοποιώντας ψηφιακές τεχνολογίες.

Επιπλέον θα παρέχουν υπηρεσίες καινοτομίας, όπως συμβουλές χρηματοδότησης, κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων που απαιτούνται για έναν επιτυχημένο ψηφιακό μετασχηματισμό.

close menu