Υποδομές

Με 40 εκατ. ευρώ καλύπτονται οι άδειες λογισμικού της Oracle για το Δημόσιο

Με απόφαση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με 40 εκατ. ευρώ και με την υλοποίηση από την ΓΓ Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καλύπτονται οι ανάγκες του Δημοσίου για την κάλυψη της αγοράς αδειών χρήσης λογισμικού Oracle, τη συντήρηση και αναβάθμισή τους όπως επίσης η παροχή υπηρεσιών εμπειρογνωμοσύνης, η προμήθεια  Oracle Universal Credits και η φιλοξενία συστημάτων της δημόσιας διοίκησης στο Oracle Public Cloud.

Σκοπός της προμήθειας είναι η δημιουργία ενός ευέλικτου περιβάλλοντος υποδομής λογισμικού για όλη τη Δημόσια Διοίκησης, έτσι ώστε να ανταποκριθεί άμεσα στις συνεχώς μεταβαλλόμενες επιχειρησιακές απαιτήσεις, την βελτίωση και αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών και τη μείωση του κόστους.

Οι προτάσεις για την προμήθεια των αδειών και τις λοιπές υπηρεσίες θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2024.

close menu