Έργα - Εγκαταστάσεις

Με 2 εταιρείες συνεχίζεται το έργο των 5 εκατ. ευρώ για την δασική προστασία της Περ. Δυτικής Ελλάδας

Μεταξύ δύο κοινοπραξιών αναμένεται να κριθεί ο διαγωνισμός για το σύστημα κατά των πυρκαγιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα, για το έργο “Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επιτήρησης, Έγκαιρης Προειδοποίησης και Μείωσης Κινδύνου από Δασικές Πυρκαγιές στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας” με προϋπολογισμό 5 εκατ. ευρώ έχουν απομείνει δύο διεκδικητές, η κοινοπραξία των εταιρειών “Adaptit-Raymetrics” και αυτή των Envirometrics-Scient Act”.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης, έγκαιρης προειδοποίησης και μείωσης του κινδύνου από δασικές πυρκαγιές στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνδυάζοντας σύγχρονες και καινοτόμες τεχνολογίες επιτήρησης και αναγνώρισης πυρικών συμβάντων και στατικών/ δυναμικών πυρικών παραμέτρων.

Δύο βασικές καινοτομίες που εισάγει το προτεινόμενο σύστημα και οι οποίες εξασφαλίζουν σε μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητά του σε σχέση με παλιότερα συστήματα είναι:

  • η χρήση αισθητήρων τύπου Lidar που μπορούν να επιτηρούν και να ανιχνεύσουν πυρικά συμβάντα και παραμέτρους σε μια αρκετά μεγάλη έκταση και να απεικονίζουν τα αποτελέσματα με μεγάλη ακρίβεια.
  • η χρήση προηγμένων αλγορίθμων μηχανικής μάθησης στην ανάλυση και επεξεργασία εικόνας από θερμικές ή/και οπτικές κάμερες, οι οποίοι πλέον λόγω της ραγδαίας ανάπτυξής τους τα τελευταία χρόνια, είναι σε θέση να εντοπίζουν και να κατηγοριοποιούν συμβάντα στο οπτικό ή/και θερμικό πεδίο και να τα χαρακτηρίζουν ως πιθανά πυρικά συμβάντα με πολύ μεγάλη ακρίβεια.

Η υλοποίηση της σύμβασης στοχεύει να ενισχύσει δραστικά την αποτελεσματικότητα και την επιχειρησιακή ικανότητα του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Κέντρου Πολιτικής Προστασίας, της Περιφέρειας στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων και ειδικότερα στο επίπεδο της πρόληψης, παρακολούθησης και έγκαιρης ανίχνευσης δασικών πυρκαγιών.

close menu