Τηλεπικοινωνίες

Μαρία Σκάγκου: Η αύξηση της διείσδυσης των δικτύων νέας γενιάς στην Ελλάδα οφείλει να είναι μία από κοινού προσπάθεια και στρατηγικός στόχος για το σύνολο της αγοράς

Σε συνέχεια της ακρόασης που πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή 8 Απριλίου 2022 στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), η Διευθύντρια Εξωτερικών Υποθέσεων και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Vodafone Ελλάδας, Μαρία Σκάγκου δήλωσε:

«Η Vodafone έχει αποδείξει στην πράξη ότι προωθεί την ανάπτυξη των ψηφιακών υποδομών και την παροχή πολλαπλών και καινοτόμων επιλογών στην ελληνική κοινωνία. Ήταν ο πρώτος πάροχος στην Ελλάδα που υλοποίησε δίκτυα οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH) σε μεγάλη κλίμακα, πρωτοπόρησε με τις συμφωνίες sharing δικτύου και τον διαχωρισμό παθητικής υποδομής, υπήρξε η πρώτη, και μόνη άλλωστε ως σήμερα που έχει εμπορικές συμφωνίες MVNO στο δίκτυο της.

Ως στρατηγικός εταίρος, εκτελεί και σήμερα ένα σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 600 εκατ. ευρώ με στόχο να φέρει τις καλύτερες ψηφιακές υποδομές και υπηρεσίες στην Ελλάδα. Θεωρούμε ότι αυτή η φιλοδοξία και η πρόθεση είναι κοινές ή οφείλουν να είναι κοινές και για τους λοιπούς παρόχους αλλά και για τη ρυθμιστική αρχή, καθώς για αυτή τη ψηφιακή μετάβαση αναγκαία προϋπόθεση είναι η ύπαρξη δίκαιου και υγειούς ανταγωνισμού.

Σήμερα η Vodafone κατέθεσε τις απόψεις της για το θέμα της δωρεάν αναβάθμισης των συνδέσεων των πελατών του ΟΤΕ στο πλαίσιο ακρόασης από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Η Vodafone, όπως επανειλημμένα έχουμε δηλώσει, έχει χαιρετίσει τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, ωστόσο τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι θα πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα εκείνα μέτρα, που θα επιτρέψουν σε όλους τους παρόχους της αγοράς να μεταφέρουν τους πελάτες τους σε υψηλότερες ταχύτητες με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, χωρίς διακρίσεις.

Η αύξηση της διείσδυσης των δικτύων νέας γενιάς στην Ελλάδα οφείλει να είναι μία από κοινού προσπάθεια και στρατηγικός στόχος για το σύνολο της αγοράς, με τους κατάλληλους όρους και με την επέμβαση όπου χρειάζεται, της ρυθμιστικής αρχής, ώστε να εξασφαλίζεται πράγματι ο ανταγωνισμός και τελικά το όφελος των Ελλήνων καταναλωτών».

close menu