Τηλεπικοινωνίες

Καθυστερεί η είσοδος της ΔΕΗ στις οπτικές ίνες

Σε αναπροσαρμογή των σχεδίων της σχετικά με την είσοδο της στις τηλεπικοινωνιες προχώρησε η διοίκηση της ΔΕΗ, μεταθέτοντας στο τέλος του χρόνου την δημιουργία του ιδιωτικού της δικτύου οπτικών ινών.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση της διοίκησης της εταιρείας, η ΔΕΗ θα προχωρούσε μέχρι το τέλος του καλοκαιριού στην εγκατάσταση 15 χιλιάδων συνδέσεων, επιλέγοντας τον Δήμο Περιστερίου για την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος.

Στην πρόσφατη παρουσίαση όμως των αποτελεσμάτων εξαμήνου, η ΔΕΗ γνωστοποίησε πως μέχρι στιγμής έχει ολοκληρώσει μόλις 5 χιλ. συνδέσεις, μετατίθοντας την ολοκλήρωση του προγράμματος στο τέλος του έτους.

close menu